Nbc là gì

  -  
abbreviation for National Broadcasting Company: a company that broadcasts television programmes in the US


Bạn đang xem: Nbc là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự vietvuevent.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


abbreviation for nuclear, biological, chemical: used to refer to lớn dangerous substances such as radiation, harmful bacteria, or poisonous chemicals, especially in connection with weapons :
*

*

*

*Xem thêm: Phương Pháp Chụp Mri Là Gì ? Chụp Mri Và Ct Khác Nhau Như Thế Nào

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " Kích Thủy Lực Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Hydraulic Jack

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message