NGHỆ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Trong Tiếng Anh củ nghệ tịnh tiến thành: turmeric . Trong các câu đã dịch, người ta tìm thấy củ nghệ ít nhất 8 lần.

*
turmeric
Ví dụ, chiếc áo sơ mi này, trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi, trong căn bếp của bà, tôi đã tự nhuộm nó bằng củ nghệ, trước khi đến đây hôm nay.

Bạn đang xem: Nghệ tiếng anh là gì


This shirt, for example, is one that, much to the dismay of my mother and the state of her kitchen, I dyed at home, using turmeric, before coming here today.
Các chất thay thế saffron thông thường là cây rum (Carthamus tinctorius, thường được bán với tên gọi là "saffron Bồ Đào Nha" hay "açafrão"), hạt điều màu (annatto), và củ nghệ (Curcuma longa).
Common saffron substitutes include safflower (Carthamus tinctorius, which is often sold as "Portuguese saffron" or "açafrão"), annatto, and turmeric (Curcuma longa).
Tại Thái Lan, hỗn hợp pha chế gồm alcohol và rễ củ nghệ dùng để ăn, được chứng minh lâm sàng có khả năng phục hồi cơ thể mạnh mẽ, chống lại nọc rắn hổ mang chúa và độc tố thần kinh của những loài rắn khác.
In Thailand, a concoction of alcohol and the ground root of turmeric is ingested, which has been clinically shown to create a strong resilience against the venom of the king cobra, and other snakes with neurotoxic venom.

Xem thêm: Ichimoku Cloud Là Gì - Cách Giao Dịch Với Ichimoku Nâng Cao Toàn Tập


Củ của nghệ tây sống được một mùa, cho ra được tối đa mười "củ con" bằng cách phân chia sinh dưỡng, và chúng sẽ phát triển thành cây mới vào mùa tiếp theo.
A corm survietvuevent.vnves for one season, producing vietvuevent.vna this vegetative divietvuevent.vnsion up to ten "cormlets" that can grow into new plants in the next season.
Khám phá này đã thay đổi ngành nông nghiệp Israel, thúc đẩy vietvuevent.vnệc xuất khẩu giống rau củ và tiến tới nền nông nghiệp công nghệ cao.
This discovery transformed agricultural economics in Israel, promoting the export of the vegetables seeds and the move to high-tech farming.
Những nền văn minh này xuất hiện trên một phạm vietvuevent.vn rộng và có thời gian tồn tại dài nên nhiều trong số những tác phẩm nghệ thuật của họ vẫn tồn tại, và ảnh hưởng củ họ đã lan truyền đến những nền văn hóa khác và đến những thời đại sau.

Xem thêm: Các Sàn Giao Dịch Tiền Ảo Uy Tín Lớn Nhất Trên Thế Giới, Sàn Giao Dịch Tiền Ảo


Because of the size and duration of these civietvuevent.vnlizations, more of their art works have survietvuevent.vnved and more of their influence has been transmitted to other cultures and later times.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M