NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH LÀ GÌ

  -  

Như các em đã biết dung dung dịch là láo lếu hợp nhất quán của dung môi và chất tan, ví dụ, nội địa đường, đường là hóa học tan, nước là dung môi của đường, nước đường là dung dịch.

Bạn đang xem: Nồng độ dung dịch là gì


Nội dung nội dung bài viết này họ sẽ tìm hiểu nồng độ hỗn hợp là gì? Công thức tính mật độ mol và phương pháp tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp viết như thế nào?

Nồng độ dung dịch là đại lượng cho biết lượng hóa học tan tất cả trong một lượng dung dịch duy nhất định. Dưới đấy là cách tính nồng độ tỷ lệ và độ đậm đặc mol của dung dịch.

I. Nồng độ xác suất của dung dịch, bí quyết tính

Nồng độ tỷ lệ là gì? công thức tính nồng độ phần trăm ra sao?

• Nồng độ xác suất (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

• Công thức tính nồng độ xác suất của dung dịch:

 

*

Trong đó: C% : nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp (%)

 mct : cân nặng chất chảy (gam)

 mdd : cân nặng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan

Từ phương pháp tính độ đậm đặc phần trăm, ta suy ra những công thức sau:

• Công thức tính khối lượng dung dịch:

 

*

Công thức tính khối lượng chất tan:

*

* Ví dụ: Hoà rã 15 gam đường vào 45 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được.

> Lời giải:

Khối lượng hóa học tan (đường) là: mct = 15 (g)

Khối lượng hỗn hợp thu được là: mdd = mdm + mct = 45 + 15 = 60 (g)

Áp dụng công thức:

 

*

II. Nồng độ mol của dung dịch CM, công thức tính

Nồng độ mol là gì? phương pháp tính nồng độ mol như vậy nào?

• mật độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho thấy số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch.

công thức tính mật độ mol của dung dịch:

 

*

Trong đó: centimet là độ đậm đặc mol (mol/lít).

Xem thêm: Tỷ Giá Chuyển Đổi 1 Yên Nhật Bao Nhiêu Tiền Việt, 1 Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam (Vnd)

 n là số mol hóa học tan (mol).

 Vdd là thể tích dung dịch (lít).

- những công thức được suy ra từ công thức tính nồng độ mol của dung dịch:

Công thức tính số mol chất tan: n = cm .V

Công thức tính thể tích dung dịch: 

 

*

* Ví dụ: Tính khối lượng H2SO4 có vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M

> Lời giải:

- Số mol H2SO4 có trong 100ml (=0,1 lít) dung dịch H2SO4 1M là:

 nH2SO4 = CM.V = 1.0,1 = 0,1 (mol).

⇒ Khối lượng H2SO4 là: mH2SO4 = n.M = 0,1.98 = 9,8 (g)


Như vậy, các em yêu cầu nhớ một trong những ý chính của bài xích viết:

1- độ đậm đặc phần trăm cho biết số gam hóa học tan bao gồm trong 100 gam dung dịch, phương pháp tính như sau:

*

2- mật độ mol cho biết thêm số mol hóa học tan trong một lít dung dịch, cách làm tính như sau:

*

Đến đây những em đã rất có thể dễ dàng trả lời câu hỏi: Nồng độ dung dịch là gì? cách làm tính độ đậm đặc mol, nồng độ tỷ lệ của dung dịch.

Xem thêm: Du Lịch Lữ Hành Là Gì - Những Khái Niệm Về Lữ Hành Bạn Nên Biết

Mọi chủ kiến góp ý và thắc mắc các em đặt tại dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.