OKAY LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ vietvuevent.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Okay là gì

We use okay (also spelt OK) in informal language. We use it in different ways, as a discourse marker, adjective or adverb. …
We use okay (also spelt OK) in informal language. We use it in different ways, as a discourse marker, adjective sầu or adverb. …
We use okay (also spelt OK) in informal language. We use it in different ways, as a discourse marker, adjective sầu or adverb. …
  informal (also okay present tense okays
| present participle okaying | past tense and past participle okayed)
/ˈoʊˈkeɪ, ˌoʊˈkeɪ, ˈoʊˌkeɪ/ singular OK"s | present participle OK"ing or okaying | past tense and past participle OK"d or okayed
*

*

*Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Faux Pas Là Gì ? Từ: Faux Pas

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nhựa Nguyên Sinh Là Gì ? Đặc Tính Và Ứng Dụng Của Từng Loại Nhựa Nguyên Sinh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message