ORGANELLE LÀ GÌ

  -  
Khoa học

Tìm hiểu về các bào quan và cách chúng thực hiện các chức năng có giá trị cho hoạt động của tế bào
Bạn đang xem: Organelle là gì

*

Bào quan là một cấu trúc tế bào nhỏ thực hiện các chức năng cụ thể trong tế bào . Các bào quan nằm trong tế bào chất của tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ . Trong các tế bào nhân thực phức tạp hơn , các bào quan thường được bao bọc bởi màng riêng của chúng . Tương tự như các cơ quan nội tạng của cơ thể , các bào quan chuyên biệt và thực hiện các chức năng có giá trị cần thiết cho hoạt động bình thường của tế bào. Các bào quan có nhiều trách nhiệm bao gồm mọi thứ từ tạo ra năng lượng cho tế bào đến kiểm soát sự phát triển và sinh sản của tế bào. 


Các bào quan là những cấu trúc bên trong tế bào thực hiện các chức năng cụ thể như kiểm soát sự phát triển của tế bào và sản xuất năng lượng.Tế bào thực vật và động vật có thể chứa các loại bào quan giống nhau. Tuy nhiên, một số bào quan nhất định chỉ có thể tìm thấy trong tế bào thực vật và một số bào quan nhất định chỉ có thể tìm thấy trong tế bào động vật.Ví dụ về các bào quan được tìm thấy trong tế bào nhân thực bao gồm: lưới nội chất (ER trơn và thô), phức hợp Golgi, lysosome, ty thể, peroxisomes và ribosome.Tế bào nhân sơ không có các bào quan có màng. Những tế bào này có thể chứa một số bào quan không màng như trùng roi, ribosome và cấu trúc DNA tròn được gọi là plasmid.


Xem thêm: Phong Cách Androgynous Là Gì Trong Tiếng Việt? Lưỡng Tính (Androgynous) Là Gì

*
" data-caption="Cellular Organelles in a Human Cell" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-1" data-tracking-container="true" proxy-width="1000" proxy-height="1500" data-proxy-src="https://images.vietvuevent.vn/proxy?height=1500&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fthmb%2F512RB_amM51rEPp9tNYrXkJb7ow%3D%2F1500x1000%2Ffilters%3Ano_upscale%28%29%3Amax_bytes%28150000%29%3Astrip_icc%28%29%2Feukaryote-834bc7be16394980a92259fceee4a70a.jpg&width=1000">
Các Bào quan Tế bào trong Tế bào Người.SCIEPRO / Thư viện ảnh khoa học / Getty Images

Tế bào nhân thực là tế bào có nhân. Nhân là một bào quan được bao bọc bởi một màng kép gọi là bao nhân. Vỏ nhân ngăn cách nội dung của nhân với phần còn lại của tế bào. Tế bào nhân thực cũng có màng tế bào (màng sinh chất), tế bào chất , bộ xương và các bào quan tế bào khác nhau. Động vật, thực vật, nấm và sinh vật nguyên sinh là những ví dụ về sinh vật nhân thực. Tế bào động vật và thực vật chứa nhiều loại hoặc bào quan giống nhau. Cũng có những bào quan nhất định có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật và ngược lại. Ví dụ về các bào quan có trong tế bào thực vật và tế bào động vật bao gồm:
Xem thêm: Gas Là Gì - Nghĩa Của Từ Gas Trong Tiếng Việt

*
" data-caption="Prokaryotic cells like these bacteria on the tongue, do not have membrane-based organelles" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-5" data-tracking-container="true" proxy-width="1000" proxy-height="1500" data-proxy-src="https://images.vietvuevent.vn/proxy?height=1500&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fthmb%2FjWkIC-rk_RlAHzdOay3-xX6CQpw%3D%2F1500x1000%2Ffilters%3Ano_upscale%28%29%3Amax_bytes%28150000%29%3Astrip_icc%28%29%2Fprokaryotes-dd05dff8887145e28d1b657e58892367.jpg&width=1000">
Tế bào nhân sơ giống như những vi khuẩn này trên lưỡi, không có các bào quan dựa trên màng.Steve Gschmeissner / Thư viện ảnh khoa học / Getty Images

Tế bào nhân sơ có cấu trúc ít phức tạp hơn tế bào nhân thực vì chúng là dạng sống nguyên thủy nhất và sớm nhất trên hành tinh. Chúng không có nhân hoặc vùng mà DNA được liên kết bởi màng. DNA của sinh vật nhân sơ được cuộn lại trong một vùng của tế bào chất được gọi là nucleoid. Giống như tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ chứa màng sinh chất, thành tế bào và tế bào chất. Không giống như tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ không chứa các bào quan có màng bao bọc. Tuy nhiên, chúng có chứa một số bào quan không màng như ribosome, roi và plasmid (cấu trúc DNA hình tròn không tham gia vào quá trình sinh sản). Ví dụ về tế bào nhân sơ bao gồm vi khuẩn và tế bào cổ .