Out Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự vietvuevent.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Out là gì

(of a ball in a sport such as tennis) landing outside one of the lines that mark the area where the game is played:
I was hit on the head, & I must have sầu been out cold (= completely unconscious) for about ten minutes.
doing something, or intending lớn vì something, for an unpleasant reason or only because it is good for you & not others:
khổng lồ publish the fact that a famous person is gay, especially when that person does not want it lớn be known:
if something can be used out of the box, it can be used immediately, without a lot of effort being needed to prepare it:
*

an informal dance in which people bởi vì traditional nhảy đầm in rows and circles, changing partners regularly

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Inertia Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rotational Inertia Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Testnet Là Gì - Tầm Quan Trọng Của Testnet

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message