Pediatrician Là Gì

  -  
Dưới đấy là những chủng loại câu tất cả cất trường đoản cú "pediatrician", trong cỗ tự điển Từ điển Y Khoa Anh - vietvuevent.vnệt. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm phần lớn mẫu mã câu này để tại vị câu trong tình huống đề nghị đặt câu cùng với trường đoản cú pediatrician, hoặc xem thêm ngữ chình họa sử dụng từ pediatrician trong bộ từ bỏ điển Từ điển Y Khoa Anh - vietvuevent.vnệt

1. Ross still sees his pediatrician!

Ross vẫn còn đó chạm mặt bác bỏ sĩ nhi của anh ấy.

Bạn đang xem: Pediatrician là gì

2. DOC RAWLINGS WAS HIS PEDIATRICIAN.

Bác sĩ Rawlings là bác bỏ sĩ nhi khoa của cậu ấy.

3. When in doubt , ask your pediatrician .

Nếu còn nghi ngại điều gì thì hãy tham khảo ý kiến của bác bỏ sĩ nhi khoa nhé .

4. Well, we"ve sầu gotta find a new pediatrician.

Well, Chúng ta phải tra cứu 1 chưng sĩ khoa nhi new.

5. We have sầu khổng lồ find a pediatrician.

Phải tìm kiếm 1 chưng sĩ khoa nhi new.

6. The pediatrician will take all the credit.

Mấy lão chưng sĩ nhi rồi đang dìm không còn công tích đến xem.

7. If you have sầu any worries , ask your pediatrician .

Nếu lo ngại bất cứ điều gì , xin tham khảo chủ ý của chưng sĩ nhi khoa .

8. Consult the pediatrician right away if you observe any problems.

khi thấy có bất cứ vụ vietvuevent.vnệc làm sao, hãy liên hệ tức thì với bác bỏ sĩ khoa nhi.

9. If you wanmãng cầu blame someone, blame the pediatrician.

Nếu như mong mỏi trách cứ ai thì nên trách mấy tay nhi khoa ấy.

10. Consult your pediatrician to determine whether your child needs treatment .

Hãy tìm hiểu thêm ý kiến của chưng sĩ nhi khoa để thấy liệu con bạn buộc phải đề nghị được điều trị không .

11. And since Mommy & Daddy obvietvuevent.vnously didn"t take him to lớn a pediatrician...

Vì ba cùng chị em không sở hữu thiên thần đến bác sĩ khoa nhi...

Xem thêm: Mã Swift Code Ngân Hàng - Mã Swift Code Các Ngân Hàng Tại Việt Nam

12. He"s a pediatrician from Mexico who"s based out of Boston.

Là bác sĩ nhi khoa người Mễ hiện nay ở Boston.

13. Uh, I"m sorry, my dad said you were a pediatrician of some sort?

Uh, tôi xin lỗi, tôi nghe tía nói cô là bác sĩ nhi khoa xuất xắc gì đó?

14. But be sure lớn consult your pediatrician for proper diagnosis & treatment .

Nhưng yêu cầu hãy nhờ rằng đề nghị đảm bảo an toàn bài toán xem thêm ý kiến của chưng sĩ nhi khoa để được xét nghiệm với điều trị đúng đắn .

15. See your pediatrician if the rash does n"t clear up in two to three days .

quý khách buộc phải mang đến xét nghiệm bác bỏ sĩ nhi khoa nếu thấy triệu chứng rôm sảy vẫn còn dai dẳng không hết trong tầm từ bỏ 2 mang lại 3 ngày .

16. I"m a pediatrician & an anesthesiologist, so I put children to lớn sleep for a livietvuevent.vnng.

Tôi là 1 chưng sĩ nhi và cũng là 1 trong những bác bỏ sĩ gây nghiện, đề nghị tôi tìm sinh sống bằng câu hỏi tạo nên phần lớn đứa trẻ ngủ.

17. Check with your pediatrician about using over-the-counter lotions or creams to treat eczema .

quý khách bắt buộc chất vấn lại với chưng sĩ nhi khoa về vấn đề sử dụng kem chăm sóc domain authority hoặc kem download thoải mái không áp theo toa nhằm khám chữa chàm .

18. During the first years of Joel’s life, the pediatrician often repeated khổng lồ us, “Joel needs lots of love.”

Trong trong thời điểm đầu tiên của Joel, bác sĩ khoa nhi thường xuyên nói cùng với chúng tôi: “Cháu rất cần phải yêu tmùi hương nhiều”.

19. During that time, I was also the Chief Resident Pediatrician at a Georgia hospital & an Assistant Attorney General for the State of Louisiamãng cầu.

Trong thời gian kia, tôi cũng chính là chủ tịch cơ sở y tế Georgia với là trợ lý chánh án mang đến Toàn án nhân dân tối cao về tối cao bang Lusiana.

đôi mươi. They have sầu four children: Magdalena (1974), a History & Geography Teacher; Cecilia (1979), a Pediatrician; Sebastián (1982), a Commercial Engineer Cristóbal (1984), a Psychologist.

Họ bao gồm tứ bạn con: Magdalemãng cầu (1974), một cô giáo lịch sử và địa lý; Cecilia (1979), một chưng sĩ nhi khoa; Sebastián (1982), Kỹ sư tmùi hương mại Cristóbal (1984), một công ty tư tưởng học.

21. From 2010 until năm ngoái, she worked as a lecturer in pediatrics at Gulu University và concurrently served as a consultant pediatrician at Gulu Regional Referral Hospital.

Từ năm 2010 mang lại 2015, cô có tác dụng giáo vietvuevent.vnên khoa nhi trên Đại học Gulu với đôi khi làm bác bỏ sĩ hỗ trợ tư vấn nhi khoa trên Bệnh vietvuevent.vnện khu vực Gulu.

22. But if your infant is inconsolable for an hour and crying is associated with fever , rash , or persistent vomiting , Call your pediatrician as soon as possible .

Nhưng nếu như bé khóc dai dẳng ko nín vào cả tiếng đồng hồ và cố nhiên sốt , phân phát ban , hoặc ói liên tiếp , thì bạn nên được gọi bác bỏ sĩ y nhi khoa càng nkhô nóng càng giỏi .

23. One of the first patients I had khổng lồ see as a pediatrician was Sol, a beautiful month-old baby who was admitted with signs of a severe respiratory infection.

Xem thêm: Pick Up Là Gì - 10 Cách Dùng Của Cụm Từ Pick Up

trong số những người mắc bệnh trẻ đầu tiên cơ mà tôi chăm lo là Sol một cô bé nhỏ đáng yêu và dễ thương new tròn 1 tháng cô nhỏ nhắn vào vietvuevent.vnện vì có tín hiệu lây truyền trùng phổi nặng nề.