PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP LÀ GÌ

  -  

Nghiên cứu quy nạp và suy diễn

Sự khác biệt giữa nghiên cứu quy nạp và suy diễn bắt nguồn từ cách tiếp cận và trọng tâm của họ. Trong tất cả các ngành, nghiên cứu đóng một vai trò quan trọng, vì nó cho phép các học giả khác nhau mở rộng kiến ​​thức lý thuyết của họ về ngành học và cũng để xác minh các lý thuyết hiện có. Phương pháp tiếp cận quy nạp và suy diễn để nghiên cứu hoặc nghiên cứu quy nạp và suy diễn khác có thể được hiểu là một loại phân loại. Hai loại này khác nhau. Nghiên cứu quy nạp chủ yếu tập trung vào vietvuevent.vnệc xây dựng các lý thuyết mới, trong khi nghiên cứu suy diễn tập trung vào vietvuevent.vnệc xác minh các lý thuyết. Đây là sự khác biệt chính giữa hai loại nghiên cứu. Thông qua bài vietvuevent.vnết này, chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa hai loại nghiên cứu, nghiên cứu quy nạp và suy diễn.

Bạn đang xem: Phương pháp quy nạp là gì

Nghiên cứu quy nạp là gì?

Các nghiên cứu quy nạp nhằm mục đích tạo ra kiến ​​thức mới. Điều này thường bắt đầu với một lĩnh vực quan tâm cho các nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu tạo ra một vấn đề nghiên cứu từ lĩnh vực được lựa chọn này và phát triển các câu hỏi nghiên cứu. Sau đó, anh ta cố gắng tìm kiếm dữ liệu thông qua các quan sát của mình. Một nhà nghiên cứu có thể dựa vào các phương pháp nghiên cứu khác nhau để thu thập dữ liệu cho các câu hỏi nghiên cứu của mình. Đây có thể là phương pháp phỏng vấn hoặc phương pháp quan sát, hoặc bất kỳ phương pháp nào khác. Trong giai đoạn phân tích, nhà nghiên cứu cố gắng tìm kiếm các mẫu từ dữ liệu. Trong giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu quy nạp, nhà nghiên cứu xây dựng lý thuyết bằng cách sử dụng dữ liệu của mình và các mẫu đã xác định. Điều này nhấn mạnh rằng trong nghiên cứu quy nạp cách tiếp cận từ dưới lên đang được sử dụng.

Lý thuyết có căn cứ của Glaser và Strauss có thể được coi là một ví dụ điển hình cho phương pháp quy nạp trong nghiên cứu. Điều này chủ yếu là vì, trong lý thuyết nền tảng, trọng tâm là tạo ra kiến ​​thức mới thông qua một quá trình tuần hoàn. Một nhà nghiên cứu bước vào lĩnh vực này có một tâm trí cởi mở, không thiên vị, và không có ý tưởng định sẵn. Anh ta xuất phát vấn đề nghiên cứu chủ yếu từ chính thiết lập và dữ liệu hướng dẫn anh ta hướng tới vietvuevent.vnệc tạo ra một lý thuyết mới.

*

Ví dụ câu hỏi nghiên cứu quy nạp: Điều gì gây ô nhiễm không khí nhiều nhất?

Nghiên cứu suy diễn là gì?

Nghiên cứu suy diễn khá khác với nghiên cứu quy nạp khi nó sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống đối lập với nghiên cứu quy nạp. Nghiên cứu suy diễn có thể được hiểu là một loại nghiên cứu bao gồm một quá trình kiểm tra giả thuyết để xác minh một lý thuyết. Không giống như nghiên cứu quy nạp tạo ra kiến ​​thức mới thông qua vietvuevent.vnệc tạo ra các lý thuyết, nghiên cứu suy diễn nhằm mục đích kiểm tra một lý thuyết.

Nó không cố gắng tìm các mẫu trong dữ liệu nhưng sử dụng sự quan sát với mục đích xác nhận mẫu. Điều này được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu chủ yếu để làm sai lệch các lý thuyết. Cách tiếp cận suy diễn chủ yếu đến trong nghiên cứu định lượng, nơi nhà nghiên cứu cố gắng đưa ra quan hệ nhân quả và trình bày một phân tích thống kê. Điểm nổi bật này là nghiên cứu quy nạp và suy diễn rất khác nhau và có thể được sử dụng tùy thuộc vào mục tiêu của nhà nghiên cứu.

*

Ví dụ câu hỏi nghiên cứu suy diễn: Các nhà máy gây ô nhiễm không khí nhiều nhất.

Sự khác biệt giữa nghiên cứu quy nạp và suy diễn?

• Tiếp cận:

• Các quy trình nghiên cứu quy nạp và suy diễn phải được xem là sự đảo ngược.

• Nghiên cứu quy nạp sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên.

• Nghiên cứu suy diễn sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống.

Xem thêm: Cocq Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa? Tại Sao Yêu Cầu Hàng Hóa Phải Có Co Cq

• Mục đích:

• Nghiên cứu quy nạp nhằm tạo ra kiến ​​thức mới hoặc tạo ra các lý thuyết mới.

• Nghiên cứu suy diễn nhằm xác minh các lý thuyết.

• Câu hỏi nghiên cứu so với giả thuyết:

• Trong nghiên cứu quy nạp, nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vietvuevent.vnệc tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu.

• Trong nghiên cứu suy luận, giả thuyết được thử nghiệm.

• Sử dụng:

• Phương pháp quy nạp chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu định tính nhằm tìm kiếm dữ liệu mô tả phong phú.

• Phương pháp suy luận chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu định lượng, chủ yếu liên quan đến các con số.

• Sử dụng Quan sát:

• Trong nghiên cứu quy nạp, nhà nghiên cứu cố gắng tìm các mẫu thông qua quan sát.

Xem thêm: Nhạc Dj Là Gì - Học Dj Tốt Không Chỉ Có Đam Mê Và Sáng Tạo

• Trong nghiên cứu suy diễn, nhà nghiên cứu sử dụng quan sát với mục đích xác nhận mẫu.

Hình ảnh lịch sự: Ô nhiễm không khí từ nhà máy năng lượng hóa thạch và nhà máy ô nhiễm không khí thông qua Wikicommons (Tên miền công cộng)