Pilgrims Là Gì

  -  
a person who makes a journey, often a long and difficult one, to a special place for religious reasons


Bạn đang xem: Pilgrims là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ vietvuevent.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


a thành viên of the group of English people who sailed khổng lồ America và began living in Plymouth, Massachusetts, in 1620
*

a situation in which older và younger people bởi vì not underst& each other because of their different experiences, opinions, habits, và behaviour

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Iphone Lock Là Gì ? Cách Kiểm Tra Phiên Bản Iphone Lock Hay Quốc Tế

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phụng Công, Thủ Pháp Là Gì ? Tuã¢N Thủ Phã¡P LuậT Lã  Gã¬

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語