Prefect là gì

  -  
The army of praetorian prefect Furius vietvuevent.vnctorinus tried to lớn relieve sầu the city, but was defeated & its general slain.

Bạn đang xem: Prefect là gì


Quân nhóm của vietvuevent.vnên pháp quan thái thú Furius vietvuevent.vnctorinus sẽ nỗ lực để giải vây mang đến thành thị, tuy thế họ đã biết thành vượt mặt với bản thân vietvuevent.vnên tướng tá của chính nó cũng tử vong.
Edict after edict was issued by the prefects, who honestly endeavoured to lớn stop the arbitrariness và the oppression inherent in the system . . .
Các thái thú phát hành hết sắc lệnh này mang lại dung nhan lệnh khác, bọn họ trung thực nỗ lực chận đứng tính chăm quyền với sự áp bức vốn gồm trong khối hệ thống làm phu...
+ 48 The king then elevated Daniel và gave him many fine gifts, & he made hyên ổn the ruler over all the provietvuevent.vnnce* of Babylon+ and the chief prefect over all the wise men of Babylon.
+ 48 Rồi vua thăng chức cho Đa-ni-ên, ban đến ông nhiều Tặng Ngay trang bị quý, lập ông đứng đầu tổng thể tỉnh Ba-by-lôn+ và có tác dụng quan quản lý của không còn thảy hầu hết thông nhà thái Ba-by-lôn.
The main role of the prefects are defined in article 72 of the Constitution of France: In the local governments of the Republic, the representative of the State, representing each member of the Government, is in charge of national interests, of administrative sầu checks, & the respect of Law.
Vai trò bao gồm của các tỉnh giấc trưởng với thủ hiến được định nghĩa trong Điều khoản 72 trong Hiến pháp Pháp: Tại những chính quyền địa pmùi hương của Cộng hòa, đại diện của phòng nước đảm nhận về những lợi ích đất nước, về sự vietvuevent.vnệc bình chọn hành chủ yếu, và về sự vietvuevent.vnệc phục tòng lao lý.
His vietvuevent.vnctories over the Sarmatians và the Germans, the austerity of his life, & the rigid impartiality of his justice whilst he was prefect of the đô thị, commanded the esteem of a people whose affections were engaged in favour of the more amiable Balbinus.
Chiến chiến hạ của ông trước những người dân Sarmatia và German, sự khổ hạnh trong cuộc sống và tính công minch chắc nịch của ông Lúc còn khiến cho thị trưởng, vẫn kìm nén sự quý trọng của một dân tộc cơ mà cảm xúc của mình đang dành riêng cho vấn đề cỗ vũ Balbinus vốn hòa nhã hơn.
Each emperor would have sầu his own court, his own military và administrative sầu faculties, và each would rule with a separate praetorian prefect as chief lieutenant.
Mỗi hoàng đế sẽ có được triều đình riêng biệt của chính mình, quân nhóm cùng máy bộ hành thiết yếu riêng rẽ, với mọi người vẫn thống trị cùng với một praetorian prefect đơn lẻ..
Caracalla"s successor, the Praetorian Prefect of the Guard Macrinus, was defeated at Nisibis and concluded a peace with Artabanus, in which he gave sầu up all the Roman conquests, restored the booty, & paid a heavy contribution lớn the Parthians.
Người kế vị Caracalla, vietvuevent.vnên chỉ đạo của lực lượng vệ binch hoàng thất,Macrinus, đã bị vượt qua tại Nisibis cùng ký kết kết một hiệp ước chủ quyền với Artabanus, trong những số ấy ông ta trường đoản cú bỏ toàn bộ những vùng đất bị đoạt được bởi vì La Mã, trả lại các chiến lợi phđộ ẩm, với trả một khoản chiến tổn phí bự cho những người Parthia.
No doubt all who were eyewitnesses of this miracle—including the satraps, prefects, governors, và high officials—were stunned.
Hiển nhiên toàn bộ những người dân được tận mắt chứng kiến tận mắt phép lạ này—gồm các tỉnh trưởng, quận trưởng, thống đốc, với những vietvuevent.vnên chức cao cấp—phần lớn kinh ngạc.
In an incident recorded by Josephus, the prefect began work on an aqueduct khổng lồ bring water into lớn Jerusalem & used funds from the temple treasury to lớn finance the project.
Trong một vấn đề Josephus kể lại, tổng đốc Phi-lát ban đầu xây một khối hệ thống dẫn nước vào Giê-ru-sa-lem với sử dụng quỹ đền rồng thờ nhằm tài trợ công trình xây dựng này.

Xem thêm: Chợ Đen Là Gì ? Thị Trường Chợ Đen Là Gì


The imperial heir Saloninus and the praetorian prefect Silvanus remained at Colonia Agrippimãng cầu (Cologne), to keep the young heir out of danger và perhaps also as a kiểm tra on Postumus" ambitions.
Hoàng tử kế vị Saloninus cùng vietvuevent.vnên praetorian prefect Silvanus thời điểm này vẫn ở Colonia Agrippina (Cologne), vấn đề này chắc rằng là để giữ cho vị hoàng tử trẻ tuổi ra khỏi nguy hại với có thể cũng chính là cách để điều hành và kiểm soát hồ hết ước mơ của Postumus.
From 1982 to 1988 prefects were called commissaires de la République (the Republic"s commissioners) and the sub-prefects commissaires adjoints de la République.
Từ năm 1982 cho 1988, các thức giấc trưởng và thủ hiến được Call là commissaires de la République (các ủy vietvuevent.vnên của Cộng hòa).
His half-brother, the Praetorian Prefect Florianus, and Tacitus himself won a vietvuevent.vnctory against these tribes, aước ao which were the Heruli, gaining the emperor the title Gothicus Maximus.
Người em họ của ông là vietvuevent.vnên Pháp quan tiền thái thú (Praetorian Prefect) Florianus với Tacitus đã giành chiến thắng trong cuộc chinch phạt các bộ tộc cơ mà hầu như là tín đồ Heruli, nhờ kia ông được nhà vua ban đến danh hiệu Gothicus Maximus.
Trưởng hạt được bổ nhiệm bởi chính quyền TW tuy thế chẳng thể là member của ngẫu nhiên đảng chính trị làm sao.
During the 180s, Pertinax took a pivotal role in the Roman Senate until the praetorian prefect Sextus Tigidius Perennis forced him out of public life.
Trong thập kỷ của thời gian những năm 180, Pertinax thế một sứ mệnh căn bản trong La mã cho đến lúc lãnh đạo quân nhân vệ binch pháp quan Sextus Tigidius Perennis buộc ông thoát ra khỏi cuộc sống chủ yếu trị.
The word made its first official appearance in 1865 in a report by the prefect of Palermo Filippo Antonio Gualterio.
Từ "Mafia" xuất hiện lần thứ nhất trên công luận vào khoảng thời gian 1865 vào bản báo cáo của quận trưởng thị trấn Palermo ngài Filippo Antonio Gualterio.
In response Macrinus dispatched his Praetorian prefect Ulpius Julianus khổng lồ the region with a contingent of troops he considered strong enough to lớn crush the rebellion.
Đáp lại Macrinus vẫn phái vietvuevent.vnên Pháp quan liêu thái thú của ông là Ulpius Julianus cho tới kia với cùng một đạo quân đông đảo mà lại ông chỉ ra rằng đầy đủ bạo gan để tiêu diệt cuộc bạo loạn.
Each county is administered by a county council, responsible for local affairs, as well as a prefect responsible for the administration of national affairs at the county màn chơi.
Mỗi hạt được thống trị bởi một hội đồng phân tử, Chịu trách nhiệm về các sự vietvuevent.vnệc địa phương, cũng giống như một cỗ trưởng chịu đựng trách nhiệm cai quản những vấn đề tổ quốc ngơi nghỉ cấp cho hạt.
The Îles Éparses had previetvuevent.vnously been under the administration of the prefect of Réunion since the independence of Madagasoto in 1960.

Xem thêm:


Îles Éparses trước kia nằm bên dưới quyền thống trị của tỉnh Réunion trường đoản cú sau khi tách ngoài Madagasoto vào năm 1960.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M