PROCESSING NGHĨA LÀ GÌ

  -  
(of a computer) the act of performing a particular series of operations on information, such as a set of calculations:
the act of preparing, changing, or treating food or natural substances as a part of an industrial operation:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vietvuevent.vn.

Bạn đang xem: Processing nghĩa là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Làm Sao Để Mua Bitcoin Ở Đâu? Được Sử Dụng Ở Đâu Và Làm Cách Nào Để Có


the processing of sth Uruguay"s manufacturing production and exports are largely based on the processing of natural resources.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đào Dogecoin Tại Việt Nam, Hướng Dẫn Cách Đào Dogecoin Free Nhanh Nhất


processing equipment/facility/plant The refinery is among the largest and most advanced crude oil processing plants in the world.
*

a person who believes that it is morally wrong to eat animals or to use animal products such as milk, eggs, or leather

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語