Quy Trình Thanh Toán Séc Bảo Chi

  -  

Séc bảo chi là séc đã được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác nhận khả năng thanh toán trước khi người chi trả trao Séc cho người thụ hưởng để nhận hàng hoá và dịch vụ.

Bạn đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chi

Bạn đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chiBạn đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chiBạn đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chi

Như vậy, Séc bảo chi là tờ Séc đã được đảm bảo khả năng chi trả, do đó nó được dùng trong trường hợp 2 bên mua, bán không tín nhiệm nhau về thanh toán.

Trước khi muốn phát hành Séc bảo chi cho người thụ hưởng, người ký phát phải đến tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình (đơn vị thanh toán) để làm thủ tục bảo chi cho tờ séc. Sau khi séc được đóng dấu “Bảo chi”, ghi ký hiệu mật lên tờ séc, người ký phát mới có thể sử dụng tờ Séc đó để trao cho người thụ hưởng.

Xem thêm: Meaning Of Capital Employed Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Roce Và Roa

a. Kế toán giai đoạn bảo chi Séc

Trường hợp lưu ký tiền, kế toán hạch toán:

Nợ TK tiền gửi thanh toán /người FH sécCó TKTG đảm bảo thanh toán Séc/SBC/người FH Séc

Sau đó giao cho khách hàng tờ séc đã bảo chi.

Xem thêm: Hồi Quy Logistic Là Gì ? Bài 10: Logistic Regression

b. Kế toán giai đoạn thanh toán séc bảo chi

– Kế toán thanh toán séc bảo chi cùng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

+ Quy trình thanh toán:


*

+ Quy trình kế toán:

Nhận được BKNS và tờ séc do NH mình bảo chi, kế toán kiểm tra các yếu tố trên tờ séc với bảng kê, nếu khớp đúng sẽ hạch toán:

Nợ TKTG đảm bảo thanh toán Séc/SBC/người FH SécCó TK tiền gửi thanh toán /người thụ hưởng

– Kế toán thanh toán séc bảo chi giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cùng hệ thống

+ Quy trình thanh toán:


*

+ Quy trình kế toán:

. Tại đơn vị thu hộ:

Kế toán hạch toán:

Nợ TK thanh toán vốn cùng hệ thống (với đơn vị thanh toán)Có TK tiền gửi thanh toán /người thụ hưởng

Kế toán thu phí thu hộ (như phần Séc chuyển khoản)

. Tại đơn vị thanh toán:

Khi nhận được Lệnh chuyển Nợ, kế toán thực hiện kiểm tra đối chiếu các yếu tố của Lệnh với các yếu tố trên sổ chi tiết TKTG bảo đảm thanh toán séc bảo chi, nếu khớp đúng sẽ hạch toán:

Nợ TKTG đảm bảo thanh toán Séc/SBC/người FH SécCó TK thanh toán vốn cùng hệ thống (với đơn vị thu hộ)

– Kế toán thanh toán Séc bảo chi giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác hệ thống

Trong trường hợp này, do không thể giải mã được ký hiệu mật trên tờ séc đã bảo chi, đơn vị thu hộ phải tuân thủ nguyên tắc hạch toán ghi Nợ trước – ghi Có sau, có nghĩa là quy trình thanh toán được thực hiện đúng như thanh toán Séc chuyển khoản:

+ Nếu Séc bảo chi có kèm theo hợp đồng uỷ quyền chuyển Nợ giữa hai khách hàng và thông báo cho hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán biết, thì đơn vị thu hộ, khi nhận được BKNS cùng Séc bảo chi từ người thụ hưởng, được quyền lập Lệnh chuyển Nợ có uỷ quyền truyền đến địa điểm đơn vị thanh toán và khi nhận được thông báo “chấp nhận Lệnh chuyển Nợ” sẽ ghi Có (trả tiền) cho người thụ hưởng.