Realistic Là Gì

  -  

hiện thực, gồm óc thực tế, thực tế là các bản dịch hàng đầu của "realistic" thành giờ đồng hồ vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: But you need to lớn have realistic expectations, son. ↔ dẫu vậy nếu cậu cần ý định hiện thực


Livietvuevent.vnng the standards in my world is not realistic.

vietvuevent.vnệc sinh sống theo những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức trong trái đất của tôi thì không thực tế.


*

*

Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activietvuevent.vnties do not in themselves help us khổng lồ store up any spiritual treasures in heaven.

Bạn đang xem: Realistic là gì


Đức Giê-hô-va ko cấm nụ cười này, dẫu vậy trên thực tế chúng ta biết rằng những vận động đó không giúp chúng ta cất giữ của nả thiêng liêng ở trên trời.
In 2005, the group secured funding lớn build a large-scale construction 3 chiều printing machine using "off the shelf" components (concrete pumping, spray concrete, gantry system) lớn explore how complex such components could be và realistically meet the demands for construction.
Năm 2005, đội đã đảm bảo an toàn tài trợ để sản xuất một máy in 3d có quy mô bự sử dụng các thành phần "bên ngoài" (bơm bê tông, bê tông phun, hệ thống giàn) để tìm hiểu các yếu tắc phức tạp ra làm sao và đáp ứng thực tế nhu yếu xây dựng.
These algorithms model diffuse inter-reflection which is a very important part of global illumination; however most of these (excluding radiosity) also mã sản phẩm specular reflection, which makes them more accurate algorithms to solve the lighting equation and provietvuevent.vnde a more realistically illuminated scene.
Các mô hình giải thuật sự phản bội xạ cứu giúp khuếch tán bề mặt là một trong những phần rất quan trọng đặc biệt của đo lường và thống kê chiếu sáng tổng thể; mặc dù nhiên hầu như chúng (trừ cách thức bức xạ) cũng đề cập tới mô hình sự sự phản xạ sáng chói, vươn lên là chúng thành các giải thuật đúng mực hơn để giải quyết phương trình thắp sáng và cung ứng cảnh được thắp sáng một cách sống động hơn.
While outside aid or even troops can be helpful, lack of clear limits, in terms of either a realistic plan for vietvuevent.vnctory or exit strategy, may find the foreign helper "taking over" the local war, và being sucked into a lengthy commitment, thus provietvuevent.vnding the guerrillas with valuable propaganda opportunities as the toll of dead foreigners mounts.
Trong lúc vietvuevent.vnện trợ bên phía ngoài hoặc thậm chí còn cả quân đội có thể hữu ích, thiếu những giới hạn ví dụ về kế hoạch thắng lợi hoặc chiến lược rút lui bên trên thực tế, hoàn toàn có thể thấy sự bỏ ra vietvuevent.vnện của nước ngoài "nắm lấy" trận chiến trên địa phương, với bị hút vào một cam kết lâu dài, bởi đó hỗ trợ cho du kích những thời cơ tuyên truyền có giá trị bởi lấy đi mất 1 phần lớn nhân mạng ngoại quốc.
(Ephesians 4:2) A humble mind-set results from a realistic assessment of ourselves —our strengths và weaknesses, our successes & failures.
Một bạn có ý thức khiêm nhường dựa vào biết thừa nhận thức đúng về bản thân—tức nhấn ra ưu thế và khuyết điểm, thành công cũng như thất bại của mình.
And it"s schizophrenic because in their hearts donors know that"s not a realistic agenda, và so what they also bởi is the total bypass: just fund NGOs.
Nó là tinh thần phân liệt cũng chính vì trong tâm họ các nhà tài trợ biết rằng đó không hẳn là một phương pháp thực tiễn và đa số gì họ còn làm đó là đi con đường tránh: cứ tạo quỹ phi chính phủ đi.
Procedural nội dung generation tools used in production allowed for the creation of realistic envietvuevent.vnronments at much faster rates than was the case with Morrowind.
Công nỗ lực tạo câu chữ tiêu chuẩn chỉnh sử dụng trong quá trình sản xuất có thể chấp nhận được tạo ra các môi trường thực tế cùng với một tốc độ cao hơn các so cùng với khi có tác dụng Morrowind.

Xem thêm: Núi Non Hùng Vĩ Tiếng Anh Là Gì, Núi Non Hùng Vĩ Trong Tiếng Anh Là Gì


Nintendo"s vague warning, that, "there is a possibility that 3-D images which send different images to the left & right eye could affect the development of vietvuevent.vnsion in small children," was not specifically backed up by any scientific evietvuevent.vndence, leading Duenas to believe it is motivated by preventing possible liability rather than safeguarding against realistic harm.
Cảnh báo mơ hồ của Nintendo là, "có khả năng hình hình ảnh 3-D gửi số đông hình ảnh khác nhau mang lại mắt trái và mắt phải gồm thể tác động đến sự phát triển thị lực sinh hoạt trẻ nhỏ", tuy vậy không dẫn chứng bởi bất kỳ bằng hội chứng khoa học tập nào, dẫn đến Duenas có niềm tin rằng nó được thúc đẩy bằng phương pháp ngăn chặn nhiệm vụ pháp lý, thay vì chống lại sự tổn sợ hãi thực tế.
However, "realist" theory attempted lớn maintain the balance of power nguồn from the development of meaningful diplomatic relations that can create a hegemony within the region.
Tuy nhiên, triết lý "hiện thực" đã núm gắng duy trì sự cân nặng bằng quyền lực tối cao từ vietvuevent.vnệc cải cách và phát triển các tình dục ngoại giao có chân thành và ý nghĩa có thể tạo nên quyền cại trị khu vực.
What is a realistic goal you could achieve within the next two years, and what vày you need to start doing now lớn reach that goal?
Bạn có thể đạt được kim chỉ nam thực tế làm sao trong 2 năm tới, và chúng ta cần làm gì ngay hiện thời để thành công?
Early availability of such physically realistic vietvuevent.vnrtual prototypes allows testing và performance confirmation to take place as design decisions are made; enabling the acceleration of the kiến thiết activietvuevent.vnty and provietvuevent.vnding more insight on the relationship between manufacturing và performance than can be achieved by building and testing physical prototypes.
Sự sẵn gồm sớm của những nguyên chủng loại ảo thực tế như vậy cho phép kiểm tra và chứng thực hiệu suất diễn ra khi những quyết định thiết kế được thực hiện; chất nhận được tăng tốc chuyển động thiết kế và hỗ trợ thêm thông tin cụ thể về mối quan hệ giữa cung cấp và hiệu suất hơn có thể đạt được bằng phương pháp xây dựng cùng thử nghiệm những nguyên mẫu thực.
15:23; Acts 15:3) When presenting a part on the meeting, we should speak with enthusiasm & convietvuevent.vnction, making it interesting, realistic, và practical.
(Châm 15:23; Công 15:3) Khi tất cả phần trong buổi họp, chúng ta nên trình diễn với sự sức nóng thành cùng tin tưởng, làm thế nào để cho lý thú và thiết thực.
Realistically, none of us can begin to lớn evaluate all scientific knowledge and ideas, which today fill huge libraries.
Thực tế, không ai trong bạn cũng có thể đánh giá chỉ hết mọi ý kiến và kỹ năng khoa học chất đầy trong các thư vietvuevent.vnện lớn ngày nay.
The game"s sound chất lượng was also of note, both for the realistic combat noises and the game"s Russian-influenced music, which "adds a perfect level of drama lớn the proceedings."
Chất lượng âm nhạc của trò chơi cũng rất được lưu ý, lẫn cả về tiếng ồn chiến đấu thực tế với phần âm nhạc chịu tác động của Nga vào game, vốn "làm tăng thêm mức độ tuyệt đối của tác phẩm chính kịch đối với cung bí quyết hành động."
Two of the leading figures of the interwar and early Cold War period who vietvuevent.vnewed international relations from a "realist" perspective, diplomat George Kennan và theologian Reinhold Niebuhr, were troubled by Dulles" moral-ism và the method by which he analyzed Sovietvuevent.vnet behavietvuevent.vnor.
Hai trong những nhân vật hàng đầu ở tiến trình giữa hai trận đánh và đầu thời kỳ cuộc chiến tranh Lạnh coi xét các quan hệ quốc tề từ một quan điểm "hiện thực", công ty ngoại giao George Kennan và nhà trình bày Reinhold Niebuhr, sẽ rất bận lòng tới chủ nghĩa đạo đức nghề nghiệp của Dulles và phương thức theo đó ông phân tích bí quyết hành xử của Liên Xô.
4 As their children approach the teenage years, or even earlier, parents should realistically talk to them about career goals.

Xem thêm: Hedging Là Gì? Chiến Lược Hedge Là Gì ? Cách Đánh Hedging Forex


4 khi con nhỏ tuổi sắp bước vào tuổi mới lớn hoặc trong cả trước quá trình đó, cha mẹ nên thì thầm thực tế với bọn chúng về vấn đề chọn nghề.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M