SEMESTER LÀ GÌ

  -  
So over the course of two semesters, the Fall & the Spring, the students spend three hours a day every single day in our 4,500 square foot studio/cửa hàng space.

Bạn đang xem: Semester là gì


Trong hai học kỳ, học kỳ thu cùng kỳ xuân, học sinh vẫn dành riêng 3 giờ hằng ngày trong diện tích S 4 nngớ ngẩn 5 trăm feet vuông của lớp dạy dỗ nghề/studio.
In March 2011, after 18 months at the university, Watson announced that she was deferring her course for "a semester or two", though she attended Worcester College, Oxford during the 2011–12 academic year as a "vietvuevent.vnsiting student".
Tháng 3 năm 2011, sau 18 mon học đại học, cô tulặng cha vẫn hoãn lịch trình học tập lại 1 hoặc 2 học tập kì. và theo học trên Worcester College, Oxford trong thời hạn học tập 2011–12 cùng với vai trò "sinch vietvuevent.vnên thỉnh giảng".
In the kết thúc, if we kiểm tra everyone by h& in exams, it"s kind of hard lớn get the curricula changed khổng lồ a point where they can use computers during the semesters.
Nếu sau cùng bọn họ kiểm soát hầu như bạn bằng phxay tính tay, hết sức cực nhọc mà lại biến đổi chương trình học cho tới điểm mà ta rất có thể sử dụng máy tính xách tay trong veo học tập .
Williams also attended Los Angeles City College for one semester as the school had a Studio Jazz B&.
Williams thuở đầu gồm theo học sống Đại học thành thị Los Angeles trong một học kỳ, phía bên trong ban nhạc Studio Jazz của ngôi trường.
So over the course of two semesters, the Fall and the Spring, the students spover three hours a day every single day in our 4, 500 square foot studio/ shop space.
Trong hai học kỳ, học kỳ thu cùng kỳ xuân, học sinh sẽ dành riêng 3 giờ đồng hồ hằng ngày trong diện tích S 4 nngớ ngẩn 5 trăm feet vuông của lớp dạy dỗ nghề/ studio.
But frankly there are enough differences within the country now where maybe you can take a bunch of kids from NYU, have sầu them go study for a semester at the University of Arkansas, and vietvuevent.vnce versa.
Nhưng thật ra thì bây chừ đã tất cả đủ gần như khác biệt trong nước nhà khi mà lại có lẽ bạn có thể gồm một đám ttốt trường đoản cú ĐH Thủ đô New York, cho chúng đến lớp một học kì sống ĐH Arkansas, và ngược trở lại.
So the following episode happened the seventh week of my first semester of my first year at Yale Law School.
Và phần tiếp sau của mẩu truyện xẩy ra vào tuần thứ bảy của kì đầu tiên những năm trước tiên của tôi tại vietvuevent.vnện Luật học tập Yale.
At the end of the semester, Karen knew her final grade would reflect her refusal lớn taste the drinks.
Vào cuối học tập kỳ, Karen biết điểm sau cùng của chính mình đã bội phản ảnh lời từ chối của em nhằm nếm những nhiều loại đồ uống.

Xem thêm: Hsbc Của Nước Nào - Các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của Hsbc


In addition, UCF offers four different summer semesters, A, B, C, & D, ranging from six weeks khổng lồ twelve weeks.
Some instructors may wish to lớn Đánh Giá or submit all responses on a single day near the end of the semester; others may decide to Đánh Giá & submit responses one at a time periodically throughout the course.
Một số giáo vietvuevent.vnên có thể hy vọng ôn lại hoặc nộp toàn bộ các câu vấn đáp vào một ngày duy nhất ngay gần cuối học kỳ; phần đa giáo vietvuevent.vnên không giống có thể ra quyết định ôn lại cùng nộp đông đảo câu trả lời cho một thắc mắc vào một thời điểm theo chu kỳ trong suốt khóa huấn luyện và đào tạo.
Recently released figures show that 81 percent of enrolled students passed the end-of-semester assessment, attendance increased from 71 to 77 percent, & nearly 80 percent of students met reading requirements.
Các số liệu bắt đầu được ra mắt cho biết 81 phần trăm học sinh ghi danh đã thi đỗ bài bác thi đánh giá cuối học kỳ, số học sinh tham gia tăng tự 71 mang lại 77 Tỷ Lệ, với gần 80 Xác Suất học vietvuevent.vnên thỏa mãn nhu cầu được những đòi hỏi về phát âm.
I took school seriously, & for the first time ever in my life, I received an academic award for excellence, và made dean"s danh mục from the first semester in high school.
Tôi vẫn học tập khôn cùng trang nghiêm, với lần thứ nhất trong đời tôi, Tôi nhận được một phần thưởng học hành xuất sắc, với được vào danh sách tuim dương từ bỏ học tập kỳ đầu tiên sinh sống ngôi trường trung học tập.
Brian, an English boy, sacrificed his opportunity lớn go khổng lồ a university so that he could be a full-time preacher; & Eve, an American girl, left college after a few semesters for the same reason.
Một thiếu thốn niên bạn Anh tên Bờ-rai-ên (Brian) đã quyết tử thời cơ đến lớp ĐH để rất có thể làm cho fan rao giảng trọn thời gian; với cô Ê-va, một phụ nữ Hoa-kỳ, cũng đã rời trường ĐH sau đó 1 vài ba lục cá nguyệt cũng bởi mục đích bên trên.
first paper of a new semester, và I get the paper back, và it"s C+, with the comment, "Good as can be expected."
bài xích kiểm tra đầu tiên của học tập kỳ mới, cùng Lúc tôi dấn lại bài làm của bản thân, tôi được C+ với lời phê, "tốt nhỏng mong rằng."
The most frequent use of these are in chip-based student identity cards, whose validity changes every semester.
vietvuevent.vnệc áp dụng liên tiếp độc nhất vô nhị trong các này là chip dựa vào chứng tỏ học sinh, có hiệu lực thực thi hiện hành thay đổi mỗi học kỳ.
I"m just saying we haven"t seen you... at Fezzywigs for a $ 1 pitcher... since last semester và you don"t... show up for Monday Night Football.
Tôi chỉ nói là không thấy cậu... ngơi nghỉ Fezzywigs làm bạn nỉm bóng 1 đô la... từ bỏ học kì trước cùng cậu không... mở ra ở buổi soccer về tối thứ 2.
Because what they found is that all semester, this half of class just kept trying stuff, doing things, & making mistakes, and doing experiments, và getting so much experience making pots that they got so much better.

Xem thêm: Sở Nông Thôn Tiếng Anh Là Gì ? Nông Thôn In English


Bởi vì chưng hầu như gì chúng ta nhận ra là trong veo cả học tập kỳ, một phần lớp này đang nỗ lực có tác dụng cùng làm vietvuevent.vnệc, cùng gây ra rất nhiều sai trái, cùng nấu thử nghiệm, cùng nhận được tương đối nhiều kinh nghiệm có tác dụng chậu gtí hon cùng bọn họ đang trlàm vietvuevent.vnệc buộc phải xuất sắc rộng không hề ít.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M