SỐ 4 TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Số đồ vật tự tiếng Anh là gì – Số trang bị tự trong giờ Anh là gì

Nhắc đến con số trong giờ anh sẽ gồm gồm số thứ tự và số đếm. Bao giờ ta áp dụng số máy tự ? khi nào ta áp dụng số đếm giờ Anh ? bài viết dưới trên đây sẽ cung ứng những thông tin hữu dụng nhất. Góp ta nắm rõ hơn, ví dụ hơn về số trang bị thứ tự giờ đồng hồ anh là gì ? cũng giống như cách thực hiện số vật dụng tự, số đếm trong giờ Anh thế nào cho đúng.Bạn đang xem: Số 4 giờ đồng hồ anh là gì

Số đồ vật tự với số đếm trong giờ đồng hồ Anh

Số đồ vật tự trong giờ đồng hồ Anh là gì

Nếu số đếm dùng để đếm số lượng, chỉ độ tuổi, năm sinh… như 1 (one), 2 (two)…thì số đồ vật tự trong giờ anh dùng để làm chỉ xếp hạng, ngày sinh nhật… như 1st (first), 2nd (second)…

Cách đọc, viết số thứ tự tiếng Anh

Nhìn phổ biến số trang bị tự sẽ có cách viết theo kết cấu sau: số vật dụng tự = số đếm + th. Rõ ràng như sau:

+ Số 4 = Four +th = Fourth.

Bạn đang xem: Số 4 tiếng anh là gì

+ Số 6 = Six + th = Sixth.

+ Số 10 = Ten + th = Tenth.


*

Số thứ tự giờ đồng hồ anh là gìTuy nhiên cần chú ý một vài ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng sau

Đối cùng với những con số xong bằng hàng đầu thì thêm 2 cam kết tự “st” sau mỗi số lượng như 1st, 21st, 31st, 41st… và riêng số 11 được viết là 11th

+ Số 1st được viết là First.

+ Số 21st được viết là Twenty – first.

+ Số 31st được viết là Thirty – firrst.

Các số 41st, 51st, 61st, 71st… được viết tựa như như trên, trừ số 11th được viết là Eleventh theo kết cấu số máy tự = số đếm + th

Đối với những nhỏ số xong bằng số 2 thì thêm 2 ký kết tự “nd” sau mỗi số lượng như 2nd, 22nd, 32nd, 42nd… và riêng số 12 là 12th.

+ Số 2nd được viết là Second.

+ Số 22nd được viết là Twenty – second.

+ Số 32nd được biết thêm là Thirty – second.

Các số 42nd, 52nd, 62nd, 72nd… được viết giống như như trên. Trừ số 12th được viết là Twelveth theo cấu trúc số sản phẩm tự = số đếm + th.

+ Số 3rd được viết là Third.

Xem thêm: Cách Cày Bitcoin Bằng Vga ? Card Màn Hình Có Vai Trò Gì? Tại Sao Đào Bitcoin Cần Vga

+ Số 23rd được viết là Twenty – third.

+ Số 33rd được viết là Thirty – third.

Các số 43rd, 53rd, 63rd, 73rd… được viết giống như như trên, trừ số 13th được viết là Thirteenth theo cấu tạo số sản phẩm công nghệ tự = số đếm + th.

Đối với những con số còn lại thì đạt thêm 2 cam kết tự “th” sau mỗi con số. Mặc dù những nhỏ số hoàn thành bằng số 5 cùng số 9 khá quan trọng đặc biệt hơn và rõ ràng như sau:

Số 5th, 25th, 35th, 45th… KHÔNG được viết như cấu trúc số máy tự = số đếm + th nhưng mà được viết không giống đi như: 5th là Fifth, 25th là Twenty – fifth, 35th là Thirty – fifth. Và riêng số 15 vẫn được viết theo đúng cấu tạo số vật dụng tự = số đếm + th là Fifteenth

Số 9th, 29th, 39th, 49th… cũng KHÔNG được viết như cấu trúc số sản phẩm tự = số đếm + th mà lại được viết khác đi như: 9th là Ninth, 29th là Twenty-ninth, 39th là Thirty-ninth với riêng số 19 vẫn được viết theo đúng kết cấu số đồ vật tự = số đếm + th là Nineteenth

Đối với hầu như số tròn chục được xong bằng 2 cam kết tự “ty” như twenty (20), thirty (30)…thì khi đưa sang số trang bị tự sẽ bỏ ký tự “y” và vắt vào đó bởi 2 cam kết tự “ie” rồi thêm 2 ký kết tự “th”. Cụ thể như sau:

+ Số 20th được viết là Twentieth

+ Số 30th được viết là Thirtieth

Đối cùng với những con nhiều chữ số (trên 3 chữ số) KHÔNG kể các con số 100, 1000, 1 triệu, 1 tỷ… (được viết theo cấu tạo chung số vật dụng tự = số đếm + th) thì chỉ việc thêm “th” ở số lượng cuối cùng. Tuy nhiên, trường hợp số ở đầu cuối có rơi vào danh sách quánh biệt bên trên thì sử dụng đúng theo danh sách đó. Ví dụ như sau:

Số 111 được viết là One hundred và eleventh.

Số 121 được viết là One hundred và twenty – first.


*

Số đếm giờ anh là gìCách sử dụng số sản phẩm tự giờ anhKhi biểu hiện ngày sinh nhật hay ngày trong tháng

Ví dụ: bây giờ là sinh nhật lần thứ 23 của tôi.

Today was my Twenty – third (23rd) birthday.

Khi nói tới số tầng vào một toà nhà

Ví dụ: văn phòng của tôi nằm ở tầng 12 của toà nhà.

My office is on twelveth the floor. 

Khi nói đến thứ hạng

Ví dụ: Lớp tôi đứng vị trí thứ 2 trong hội thi thể thao.

My class comes second in the sports competition.

Xem thêm: " Mojo Là Gì, Mojo Trong Maven Là Gì, Nghĩa Của Từ Mojo Trong Tiếng Việt

Phân số

Đối với tử số luôn luôn dùng số đếm. Còn chủng loại số tất cả 2 trường hợp như sau:

Nếu tử số có một chữ số, chủng loại số tất cả 2 chữ số trở xuống thì chủng loại số cần sử dụng số lắp thêm tự. Mặc dù nhiên, nếu như tử số lớn hơn 1 thì mẫu mã số bắt buộc thêm ký tự ”s”. Ví dụ:

1/2: a half1/3: a third

1/4: a quarter hoặc a fourth

1/5: a fifth

1/20: a twentieth

1/100: a hundredth1/1000: a thousandth

2/3: two thirds2/5: two fifths

3/4: three quarters hoặc three fourths5/6: five sixths

Nếu tử số có hai chữ số trở lên, mẫu số có ba chữ số trở lên trên thì mẫu số sẽ tiến hành viết từng chữ một và hôm nay dùng số đếm. Ko kể ra, thân tử số và mẫu số có chữ “over”. Ví dụ:

21/16: Twenty one over one six

Hỗn số

Viết số nguyên trước bằng số đếm rồi thêm chữ “and” kế tiếp viết theo quy tắc phân số. Ví dụ:

2 3/5: Two và three fifths

5 3/4: Five & three quarters

Trên đây là những thông tin kiến thức và kỹ năng cơ bản, hy vọng rất có thể giúp các bạn đọc nắm vững hơn về số lắp thêm tự trong giờ anh. Sau đấy là từ vựng tiếng anh về số đếm.

Cách điện thoại tư vấn số đếm trong giờ đồng hồ Anh
SốSố đếm
1One
2Two
3Three
4Four
5Fine
6Six
7Seven
8Eight
9Nine
10Ten
11Eleven
12Twelve
13Thirteen
14Fourteen
15Fifteen
16Sixteen
17Seventeen
18Eighteen
19Nineteen
20Twenty
21Twenty-one
22Twenty-two
23Twenty-three
24Twenty-four
25Twenty-five
30Thirty
31Thirty-one
32Thirty-two
33Thirty-three
40Forty
50Fifty
60Sixty
70Seventy
80Eighty
90Ninety
100One hundred
1One thousand
1 triệuOne million
1 tỷOne billion
Cách đọc số lắp thêm tự trong giờ đồng hồ Anh
SốSố trang bị tự
1First
2Second
3Third
4Fourth
5Fifth
6Sixth
7Seventh
8Eighth
9Ninth
10Tenth
11Eleventh
12Twelfth
13Thirteenth
14Fourteenth
15Fifteenth
16Sixteenth
17Seventeenth
18Eighteenth
19Nineteenth
20Twentieth
21Twenty-first
22Twenty-second
23Twenty-third
24Twenty-fourth
25Twenty-fifth
30Thirtieth
31Thirty-first
32Thirty-second
33Thirty-third
40Fortieth
50Fiftieth
60Sixtieth
70Seventieth
80Eightieth
90Ninetieth
100One hundredth
1One thousandth
1 triệuOne millionth
1 tỷOne billionth