Stock Price Là Gì

  -  
Thị giá cổ phiếu (tiếng Anh: Stock price) là giá bán giao dịch, giao thương cổ phiếu trên thị trường vào 1 thời điểm xác định.
*

Thị giá cổ phiếu

Khái niệm

Thị giá cổ phiếu trong tiếng Anh được hotline là Stock price.Bạn đã xem: Stock price là gì

Giá tốt thị giá cổ phiếu là giá giao dịch, thiết lập bán cổ phiếu trên thị trường vào một thời điểm xác định.

Bạn đang xem: Stock price là gì

Thị giá cổ phiếu có thể bằng, thấp hơn, hoặc cao hơn mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu biến động theo thời gian và phụ thuộc vào tác động tổng hợp của nhiều nhân tố như: sự tăng trưởng hoặc suy thoái của công ty cổ phần, tình hình tởm tế vĩ mô, tình hình chính trị, lãi suất thị trường...

Do cổ phiếu thường có lợi tức không cố định mà phụ thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty cổ phần và chính sách đưa ra trả cổ tức của công ty, nên nó là loại chứng khoán có độ rủi ro cao.

Đây cũng chính là nguyên nhân làm mang đến giá cổ phiếu trên thị trường thường biến động mạnh hơn so với các loại chứng khoán khác.

Xem thêm: Sbtc Là Gì ? Các Cách Hiểu Về Chữ Viết Tắt Sbtc Sbtc Là Gì

Nhân tố tác động

Sau đây là một số nhân tố cơ bản:

- Những nhân tố bên vào tổ chức phát hành

Mặc dù có nhiều quan tiền điểm khác nhau nhưng có thể thấy về cơ bản và lâu dài các nhân tố thuộc về nội tại tổ chức phát hành là nhân tố có tác động lớn đến thị giá cổ phiếu.

Nhân tố cơ bản nhất gây nên sự dao động thị giá cổ phiếu nằm vào sự núm đổi mức thu nhập hiện tại (tỉ lệ cổ tức - divident rate, giá trị sổ sách của cổ phiếu giỏi giá trị doanh nghiệp) và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Kết quả marketing hiện tại và tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, tiềm lực tài chính, trình độ quản lí của ban lãnh đạo, trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp của người lao động...

- Những nhân tố bên ngoài tổ chức phát hành

Có thể phân chia thành 2 nhóm nhân tố cơ bản:

+ Những núm đổi trong điều kiện chính trị xã hội như chiến tranh, những nạm đổi vào bộ máy quản lí, sự tác động của điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa, khoa học kĩ thuật...

Xem thêm: Hướng Dẫn Đào Xmr Bằng Cpu Trên Windows Mới Nhất, Đào Xmr Bằng Cpu

Giá cổ phiếu trên thị trường cũng rất nhạy cảm với sự nạm đổi của lãi suất và tốc độ lạm phát. Lãi suất và lạm phát gia tăng thường kéo theo sự giảm giá của cổ phiếu...