TAM GIÁC CÂN TIẾNG ANH

  -  

isosceles triangle là bản dịch của "tam giác cân" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Không, ông ấy đã nói rằng hai tam giác cân tạo thành một hình thoi. ↔ No, he said it was two isosceles triangles forming a rhombus.


Không, ông ấy đã nói rằng hai tam giác cân tạo thành một hình thoi.

No, he said it was two isosceles triangles forming a rhombus.


*

*

Một nhân vietvuevent.vnên làm vietvuevent.vnệc xã hội ghi nhận: “Sau khi tốt nghiệp trung học chúng tôi biết nhiều về tam giác cân hơn là về tiết kiệm tiền bạc”.

Bạn đang xem: Tam giác cân tiếng anh


“We graduate from high school knowing more about an isosceles triangle than how to save,” noted one social worker.
Tam giác Pag (tiếng Croatia: Paški trokut) là một vùng đất tạo thành hình dạng một tam giác cân ở gần Novalja, một thị trấn nhỏ trên đảo Pag của Croatia.
Pag Triangle (Croatian: Paški trokut) is a land formation in the shape of an isosceles triangle located near Novalja, a small town on the Croatian island Pag.
Beginning in 1999, he promoted Russia, China, and India as a "strategic triangle" to counterbalance the United States.
Ở Ấn Độ, trong đoạn kinh Sulba Sutra Baudhayana , thời điểm khoảng giữa thế kỷ vietvuevent.vnII và V TCN, có chứa danh sách các bộ ba Pytago được khám phá ra bằng phương pháp đại số, một phát biểu về định lý Pytago, và một chứng minh bằng phương pháp hình học của định lý Pytago đối với trường hợp tam giác vuông cân.
In India, the Baudhayana Sulba Sutra, the dates of which are given variously as between the 8th and 5th century BC, contains a list of Pythagorean triples discovered algebraically, a statement of the Pythagorean theorem, and a geometrical proof of the Pythagorean theorem for an isosceles right triangle.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Million Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Million Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


Trái với các điểm đu đưa cộng tuyến, các điểm tam giác (L4 và L5) có độ cân bằng ổn định (cf. attractor), khi tỷ lệ các khối lượng M1/M2 là > 24.96.
The triangular points (L4 and L5) are stable equilibria, provietvuevent.vnded that the ratio of M1/M2 is greater than 24.96.
Tôi thấy mình cần tìm sự cân bằng giữa nghệ thuật và thiết kế, mà chúng ta biết như hình tròn-tam giác-hình vuông.
I discovered that I had to find the equation of art and design, which we know as circle-triangle-square.
Tôi thấy mình cần tìm sự cân bằng giữa nghệ thuật và thiết kế, mà chúng ta biết như hình tròn- tam giác- hình vuông.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Pushy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pushy Trong Tiếng Việt


I discovered that I had to find the equation of art and design, which we know as circle- triangle- square.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M