Taxation là gì

  -  

Nghĩa vụ thuế (tiếng Anh: Tax Liability) xuất xắc còn gọi là nợ thuế là tổng số chi phí nợ thuế của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác với cơ quan thuế.

Bạn đang xem: Taxation là gì

*

Nghĩa vụ thuế

Khái niệm

Nghĩa vụ thuếhay còn gọi lànợ thuếtrong tiếng Anh làTax Liability.

Nghĩa vụthuếlà tổng số chi phí nợ thuế của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức triển khai khác đối với cơ thuế quan như Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Đó là tổng số chi phí thuế chúng ta phải phụ trách trả mang đến cơ quan lại thuế. Nợ thuế vạc sinh bởi vì thu nhập, thu nhập tăng từ các việc bán tài sản hoặc các yếu tố chịu đựng thuế khác. Không tồn tại nghĩa vụ thuế có nghĩa là tổng nợ thuế của bạn nộp thuế bằng 0 trong năm ngoái hoặc họ chưa phải khai thuế.

Hiểu về Nghĩa vụ thuế

Nghĩa vụ thuếlà số chi phí thuế mà một doanh nghiệp lớn hoặc một cá thể phải chịu dựa trên luật thuế hiện nay hành. Thuế được áp đặt vì một loạt các cơ quan tiền thuế, tại Mỹ các phòng ban này bao gồm chính đậy liên bang, tiểu bang cùng địa phương. Lúc một sự kiện chịu thuế xảy ra, fan nộp thuế nên biết cơ sở thuế mang đến loại sự kiện này cùng thuế suất cho koarn tăng thu nhập này trên các đại lý thuế hiện hành.

Nghĩa vụ thuế không chỉ bao gồm năm hiện tại tại, cầm cố vào đó, nó ảnh hưởng đến tất cả các năm mà người chịu thuế (có thể) nợ thuế. Điều đó tức là nếu có các khoản thuế nộp trễ (bất kỳ khoản thuế nào không được giao dịch từ các năm trước), thì chúng cũng được thêm vào nghĩa vụ thuế của năm hiện tại.

Ví dụ về Nghĩa vụ thuế thu nhập

Loạinghĩa vụ thuếphổ thay đổi nhất so với người nộp thuế là thuế thu nhập. Trả sử bạn nộp thuế tại Mỹ kiếm được 50.000 đô la tổng thu nhập, được báo cáo vào cuối năm. Nếu thuế suất liên bang là 20%, cơ sở thuế là 50.000 đô la được nhân với tỷ lệ 20% thì nợ thuế liên bang là 10.000 đô la.

Xem thêm: Ngoài Hacker Mũ Đen Là Gì ? Tất Cả Thông Tin Về Hacker Bạn Cần Biết

Giả sử rằng người nộp thuế theomẫu W-4dẫn mang đến ông chủ của anh ta giữ lại 8.000 đô la chi phí thuế liên bang và tín đồ nộp thuế đã thực hiện khoản thanh toán thuế 1.000 đô la trong năm. Khi tín đồ nộp thuế nộp tờ khai thuế cá nhân theo mẫu 1040, khoản thanh toán giao dịch thuế còn lại là số tiền nợ thuế 10.000 đô la trừ 9.000 đô la tiền lưu giữ và giao dịch còn 1.000 đô la.

Mặt khác, nếu tin tức trên W-4 của người nộp thuế cho biết khoản khấu trừ là 5.000 đô la và không có khoản giao dịch thuế 1.000 đô la nào được tiến hành trong năm, khoản giao dịch thanh toán thuế vì chưng khai thuế bằng 10.000 đô la trừ khoản thanh toán giao dịch 5.000 đô la, bằng 5.000 đô la.

Nghĩa vụ thuế bao hàm tất cả những năm nhưng mà người đóng thuế nợ thuế.

Lợi nhuận từ bỏ vốn được đánh thuếnhư vậy nào?

Khi tín đồ nộp thuế cung cấp một khoản đầu tư, bđs nhà đất hoặc tài sản khác để kiếm tiền, cá nhân đó sẽ phải trả thuế mang đến khoản tiền lãi từ việc bán trên. Lấy một ví dụ một người nộp thuế cài 100 cổ phiếu của cp phổ thông XYZ với giá 10.000 đô la và phân phối 100 cổ phiếu này saunăm năm từ thời điểm bán với cái giá 18.000 đô la.

Xem thêm: Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Liên Môn Là Gì, Khái Niệm Dạy Học Tích Hợp Liên Môn

Khoản lãi 8.000 đô la được xem là cơ sở thuế cho sự kiện bán này và thanh toán này là 1 khoản lãi vốn dài hạn vì thời gian nắm giữ lại cổ phiếu lớn hơn một năm. Thuế suất đối với lãi vốn rất có thể khác cùng với thuế suất thuế thu nhập và những loại thuế khác. Ví như thuế suất là 10 phần trăm,nghĩa vụ thuếsẽ là 800 đô la và tín đồ nộp thuế đang đưa nhỏ số này vào trongtờ khai thuếcá nhân 1040.