TOAD LÀ GÌ

  -  
a small, brown animal, similar to lớn a frog, that has big eyes và long baông chồng legs for swimming and jumping:

Bạn vẫn xem: Nghĩa Của Từ Toad Là Gì ? (Từ Điển Anh Toad Có Nghĩa Là Gì

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ vietvuevent.vn.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.

In toads examined at the over of hibernation, fat reserves were negatively correlated with parasite intensity. If pulmonary damage, experienced during this same period, should compromise energetic expenditure and prey capture, then the ability of infected toads lớn survive sầu hibernation could be prejudiced. The toads under the harrow are landlords, who will have their rights denied them without payment of compensation. The area does not have any fascinating toads, but at the last count it had a colony of 6,000 burnt orchids. Special road signs advise motorists of 150 sites where migrating toads cross during the spawning season. He said that if there were the terminal would not be built, because natterjaông chồng toads are a protected species & one cannot build where they are. Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của các biên tập viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press hay của các công ty cấp phép.


Bạn đang xem: Toad là gì

*

*

*Xem thêm: Msb Là Ngân Hàng Nào ? Ngân Hàng Msb Có Tốt Không? Msb Liên Kết Với Ngân Hàng Nào

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Giao Dịch Eth, Hướng Dẫn Sử Dụng Etherscan

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng China (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Hoa (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message