Tobe Là Gì

  -  

Sau Tobe Là Gì Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

Động trường đoản cú tobe là 1 trong giữa những đơn vị ngữ pháp đặc biệt quan trọng khác hẳn cùng với những hễ từ bỏ khác trong tiếng Anh. Vây cồn trường đoản cú này có gì quan trọng với cách sử dụng ra làm sao, tất cả sẽ được bật mí vào bài viết bên dưới đây!


*

I. Chức năng của đụng tự Tobe trong tiếng Anh

Động từ bỏ tobe như một hễ tự phụ (auxiliary verb) được thực hiện với rượu cồn từ bao gồm để mô tả một hành vi hay một trạng thái.

Bạn đang xem: Tobe là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động trường đoản cú tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Heleniswalkinghome with her friends Helen đã đi dạo về đơn vị cùng với những người dân bạn của cô ấy.

1. Động trường đoản cú To betrong những thì tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp nối (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ: He is playing soccer.

Thì thừa khứ tiếp nối (The past continous tense): Chủ ngữ +was/were+V(ing)

Ví dụ: Hewas cookingdinner at 5p.m yesterday.(Anh ấy đã đun nấu buổi tối vào tầm 5h chiều hôm qua)

Động tự To be làmtừ nối(Linking Verb):Chủ ngữ +(tobe) + adj

Ví dụ: Heisvery handsome.(Anh ta rất đẹp nhất trai.)

2. Động trường đoản cú tobe vào câu bị động

Động trường đoản cú tobe được sử dụng thông thường cùng với dạng trang bị 3 của rượu cồn từ trong bảng rượu cồn tự bất nguyên tắc.

Câu công ty động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

Eat là hễ từ bỏ chínhis là đụng từ bỏ phụ

3. Dạng xong xuôi của cồn tự tobe

Dạng ngừng của động từ tobe là been

Ví dụ:

She hasbeenrude, but now she apologizes.

II. Vị trí của đụng trường đoản cú tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ bỏ vào câu

He is an engineer Anh ấy là 1 trong Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very xinh đẹp. cô ấy rất đáng để yêu

3. Đứng trước một cụm giới tự chỉ thời gian/ vị trí chốn

The book is on the table Quyển sách nghỉ ngơi trên bàn.


4. Đứng trước rượu cồn từ bỏ V-pII trong những câu bị động.

The tableismadeof wood. Chiếc bàn được làm trường đoản cú gỗ.

III. Các dạng của động tự tobe với những thì khớp ứng.

Động trường đoản cú tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

be

It canbesimple.

Thì ngày nay đơn

I

am

Iamhere.

You

are

Youarehere.

He/She/It

is

Sheishere.

We

are

Wearehere.

They

are

Theyarehere.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Đồng Tiền Ảo Pivx Coin Là Gì ? Toàn Tập Về Tiền Điện Tử Pivx


Thì thừa khứ đọng đơn

I

was

Iwashere.

You

were

Youwerehere.

He/She/It

was

Shewashere.

We

were

Wewerehere.

They

were

Theywerehere.

Thì sau này đơn

I

will be

Iwill behere.

You

will be


Youwill behere.

He/She/It

will be

Shewill behere.

We

will be

Wewill behere.

They

will be

Theywill behere.

Dạng tiếp diễn

being

He isbeingunusual.

Dạng hoàn thành

been

It hasbeenfun.


*

Một số kết cấu ngữ pháp có thể các bạn quan tâm1. Cách phân tách đụng tự trong giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì trong tiếng Anh

III. các bài tập luyện về hễ từ bỏ Tobe

Những bài tập 1: Lựa chọn đụng từ tobe phù hợp nhằm điền vào chỗ trống.

Now Michael and Emilygetting ready to leave sầu the house. Emilyputting some makeup & Michaelwaiting for her. Finally, Emily walks out. Wow, he says, youbeautiful.Now Emilywaiting for Michael. He wants to eat something because hehungry. Whyyou so hungry suddenly? she asks, WelateIsimply hungry. Michael answers.Finally, Michael và Emily leave sầu the house. The taxiwaiting for them. Itdriven by a taxi driver & hemad!Isorry you had to wait so long, Emily says.Isorry, too, Michael adds.The taxi driverstill mad. I havewaiting for over an hour! he yells.Now Emilymad: You havewaiting for over an hour, but we havewaiting for over two hours the last time! And yourude!Inotrude. Igoing home! The xe taxi driver drives away.Oh well says Michael.Oh well says Emily.And they return home page.

Xem thêm: Vàng 610 Là Gì - Vàng 610 Là Vàng Gì

bài tập 2: kết thúc câu sau cùng với dang đúng của hễ từ bỏ lớn be

Yesterday afternoon Megan & Kevinwalking trang chính from school. Kevinwhistling & Meganlooking at the shops.Suddenly Kevin stopped. Say, Megan, he asked, Will youat the tiệc ngọt tomorrow night?Inot sure, Megan answered. you going tothere?Ithinking about it Kevin replied and started walking again. I have sầu to lớn fix my car, though.your oto broken? Megan started walking after hyên.Yes it. And the reasonthat itdriven by my brother, và my brother cant driveThattoo bad she remarked.Yes, it. You know, I havethinking about something.What have sầu youthinking about?I havethinking about my fish, Roko.Your fish Roko? Megan was surprised. Whatthe matter with it?It haseaten. Kevin answered sadly.Oh, no! By who? she called.Rokoeaten by my mèo Jambo. But itok. Jambo willalright, he stated.Megan looked at hyên ổn an smiled. Iglad to hear it. I hope Roko willalright too

Hy vọng rất nhiều chía sẻ bên trên trên đây sẽ giúp mang lại các bạn nắm rõ về kiểu cách cần sử dụng động trường đoản cú Tobe.

Chúc các bạn học tốt!

Nếu muốn nhấn support miễn giá tiền về lộ trình học giao tiếp cho tất cả những người mất nơi bắt đầu, các bạn giữ lại đọc tin tại phía trên để được cung cấp nhé!