Tối thiểu là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tối thiểu là gì

*
*
*

buổi tối thiểu
*

- tt. tối thiểu, quan trọng thấp hơn được nữa; trái cùng với về tối đa: lương tối tphát âm giảm đầu tư chi tiêu tới mức về tối tgọi tối thiểu cũng cần mang lại rộng 50% số cử tri cỗ vũ.


*Xem thêm: Ambient Là Gì - Nghĩa Của Từ Ambient, Ambient Advertising Là Gì

*

*Xem thêm: Bác Sĩ Nhãn Khoa: Optician, Optometrist Và Ophthalmologist Là Gì

về tối thiểu

tối tgọi danh tự, tính từ bỏ minimum
minimumchế độ thuế về tối nhiều với về tối thiểu: maximum & minimum tariff systemcơ chế tiền lương buổi tối thiểu: minimum wage systemngân sách buổi tối thiểu: minimum chargeCP đề nghị góp về tối thiểu: minimum subscriptionĐK tối tgọi (mang lại vay): minimum termđiều lệ trang bị về tối thiểu: minimum equipment regulationsdự trữ về tối thiểu: minimum reservegiá bán buổi tối thiểu: minimum pricequý hiếm tối thiểu: minimum valuehạ lãi suất vay cho vay về tối thiểu: lower the minimum lending ratehàng trữ về tối thiểu: minimum inventorykhoản (tiền) trả ngay lập tức về tối thiểu: minimum down paymentlãi vay cho vay buổi tối thiểu: minimum efficient scaleROI về tối thiểu: minimum profitlượng phải về tối thiểu: minimum requirementlượng sản xuất tối thiểu: minimum manufacturing quantitylượng thông tin cần thiết tối thiểu: minimum requisite informationlượng buổi tối thiểu: minimumlượng trữ mặt hàng tối thiểu: minimum stocklương hưu về tối tgọi bảo đảm: guaranteed minimum pensionlương tối thiểu bảo đảm: minimum guaranteed wagelương tối tđọc để sống: minimum wage for livinglương tối tphát âm đầy đủ sống: minimum living wageluật pháp tiền lương về tối thiểu: minimum wage lawsnấc bán buổi tối thiểu: minimum salesnút bảo trì tối thiểu: minimum maintenancenấc dự trữ xoàn buổi tối thiểu: minimum ratio of gold reservenấc lương kết quả về tối thiểu: minimum earning levelnấc lương tối tđọc pháp định: statutory minimum wagenút sống tối thiểu: minimum standard of livingnút tiền bảo chứng buổi tối thiểu: minimum margin requirementmức tối thiểu: minimumnút buổi tối thiểu miễn thuế: tax-không tính tiền minimumnấc trả công tối tgọi đang định trước: minimum reserved rate of returntín đồ lãnh mức lương buổi tối thiểu: minimum wage earnermức giá bảo hiểm tối thiểu: minimum premiumtổn phí bảo đảm trả trước tối thiểu: minimum depositmức giá tổn buổi tối thiểu: minimum costgiá thành vận đối chọi về tối thiểu: minimum B/L chargephương thức dự trữ về tối thiểu: minimum store methodđồ sộ gồm hiệu quả về tối thiểu: minimum efficient scalesố cổ phiếu về tối thiểu: minimum number of sharessố dư chi phí khía cạnh tối thiểu: minimum cash balancecon số mua hàng tối thiểu: minimum order quantitysự hi sinh về tối thiểu: minimum sacrificesự quyết tử buổi tối thiểu: minimum sacrificesuất du ngoạn bộ tối thiểu: minimum lvà packagetăng lãi suất cho vay buổi tối thiểu: raising of the minimum lending ratethấp duy nhất tối thiểu: minimum quantitythời gian nối chuyến về tối thiểu: minimum connecting timethời hạn chuyển động về tối thiểu: minimum operating timethu nhập tối tgọi phải chịu thuế: minimum taxablethu nhập cá nhân về tối thiểu bắt buộc chịu thuế: minimum taxable incomethuế suất tối thiểu: minimum tariff (rate)thuế suất tối thiểu: minimum tax ratethuế buổi tối tphát âm tùy chọn: alternative minimum taxchi phí lương buổi tối thiểu: minimum wagechi phí lương buổi tối tgọi (pháp định): minimum wagetrọng lượng buổi tối thiểu: minimum weightvốn góp về tối thiểu: minimum subscriptionchế độ dự trữ về tối tgọi pháp địnhlegal reserve requirement systemgiá phát khởi, khởi cồn, giá nhập khẩu về tối thiểutrigger pricecực hiếm về tối thiểuminimal valuelương dưới mức về tối thiểusubminimum wagelương sinh hoạt tối thiểuliving wage