Tôm Tiếng Anh Là Gì

  -  
Vì vậy, nếu như nước Mỹ tìm được một triệu đô la từ đánh bắt tôm hùm nghỉ ngơi rặng san hô thì Kiribati nhận được 50.000$.

Bạn đang xem: Tôm tiếng anh là gì


So if the United States removes a million dollars" worth of lobsters from a reef, Kiribati gets 50,000 dollars.
Sán dây chỉ rất có thể chế tạo ra trên hồng hạc, nhằm tới đó, bọn chúng điều khiển và tinh chỉnh đầy đủ nhỏ tôm tập hòa hợp thành hầu hết đám color cơ mà bé hồng hạc rất có thể tiện lợi phát hiện nay với xơi tái, chính là kín đáo của bầy tôm Artemia.
Only in a flamingo can the tapeworm reproduce, so khổng lồ get there, it manipulates its shrimp hosts into forming these conspicuous colored swarms that are easier for a flamingo khổng lồ spot và khổng lồ devour, và that is the secret of the Artemia swarm.
khi thao tác bên trên một mẫu vật cổ, một trong những dạng sự sống thứ nhất trên Trái Đất, đựng đầy nước và có hơi hám sinh học tổng vừa lòng, công ty chúng tôi hoàn toàn có thể chuyển hóa một cấu trúc làm cho trường đoản cú vỏ tôm sang một kết cấu trông như một chiếc cây.
Working with an ancient material, one of the first lifeforms on the planet, plenty of water and a little bit of synthetic biology, we were able khổng lồ transkhung a structure made of shrimp shells into lớn an architecture that behaves lượt thích a tree.
They resemble lobsters, but laông xã the large characteristic pincers on the first pair of walking legs.
Một lượng to tôm được thu hoạch tưng năm làm việc Vịnh Mexico cùng Đại Tây Dương để đáp ứng yêu cầu tôm quốc gia.
Copious amounts of shrimp are harvested each year in the Gulf of Mexiteo và the Atlantic Ocean khổng lồ satisfy a national demvà for shrimp.
lấy một ví dụ như. làm việc New Orleans bọn họ tất cả món ăn China - Cajun, mà họ phục vụ cá sấu Tđọng Xuim và tôm hùm chua ngọt, đúng không
For example, in New Orleans we have Cajun Chinese food, where they serve sầu Sichuan alligator and sweet và sour crawfish.
Có thể thấy, mẫu chùy của tôm búa hoàn toàn có thể đâm siêu sâu vào nhỏ mồi, hay những đập nát bé mồi bằng phần rìa.
So, the smasher raptorial appendage can stab with a point at the kết thúc, or it can smash with the heel.
Trong Lúc trong cryptobiosis, trứng tôm nước muối hạt hoàn toàn có thể sinh tồn sống ánh nắng mặt trời không khí lỏng (−190 ° C hoặc −310 ° F) với một tỷ lệ nhỏ hoàn toàn có thể sinh tồn bên trên nhiệt độ sôi (105 ° C hoặc 221 ° F) trong tối nhiều nhị giờ. >
While in cryptobiosis, brine shrimp eggs can survive temperatures of liquid air (−190 °C or −310 °F) & a small percentage can survive above sầu boiling temperature (105 °C or 221 °F) for up to lớn two hours.

Xem thêm: Chế Độ Nfc Là Gì ? Giao Tiếp Nfc Là Gì


Thành công của loại này là do chúng chăm ăn uống loại tôm krill Nam Cực đa dạng chủng loại của vùng đại dương phía Nam, mà lại chúng là ham mê nghi, cấu trúc răng nlỗi rây.
This success of this species is due to its specialized predation on the abundant Antarctic krill of the Southern Ocean, for which it has uniquely adapted, sieve-like tooth structure.
O. scyllarus là 1 trong số loại tôm tít to hơn, Color sặc sỡ rộng thường trông thấy, dài từ 3 mang lại 18 xentimét (1,2 cho 7,1 in).
O. scyllarus is one of the larger, more colourful mantis shrimps commonly seen, ranging in size from 3 khổng lồ 18 centimet (1.2 to 7.1 in).
Nhà chuyển động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng với bên thơ, nhạc sĩ lừng danh Đỗ Trung Quân cho biết thêm bị côn đồ vật tạt đánh đỏ hoặc/với mắm tôm hôi vào nhà.
Rights activist Nguyen Lan Thang and prominent musician và poet Do Trung Quan described thugs vandalizing their property by splashing red paint và rancid shrimp paste.
Eric Drury là 1 trong những ngư dân đánh bắt cá tôm hiểu rõ rằng công việc có tác dụng ăn của anh ý ấy không hẳn là nạn nhân duy nhất Chịu nạt đe .
Giống nlỗi những loại tôm hùm khu đất khác, Astacus astacus chỉ giới hạn nghỉ ngơi vùng nước ngọt, chỉ sinch sống trong các bé suối, sông cùng hồ không trở nên ô nhiễm và độc hại.
Like other true crayfish, A. astacus is restricted to fresh water, living only in unpolluted streams, rivers, và lakes.
Nhóm này ban đầu được Karl Grobben biểu đạt bao gồm Stomatopodomain authority (tôm tích), và một trong những công ty kỹ thuật hiện đại liên tục áp dụng những phân một số loại này.
The group as originally described by Karl Grobben included the Stomatopoda (mantis shrimp), and some modern experts continue khổng lồ use this definition.
Sushi đựng tôm non (Pandalus borealis hoặc Marsupenaeus japonicus) vẫn tồn tại sống và hoàn toàn có thể đụng bịt các chiếc chân với râu trong những khi ăn.

Xem thêm: Bò Nướng Lá Lốt Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lá Lốt Trong Tiếng Việt


The sushi contains baby shrimp (Pandalus borealis or Marsupenaeus japonicus) that are still alive & able khổng lồ move sầu its legs và antenmãng cầu while being eaten.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M