Tra Soát Tiếng Anh Là Gì

  -  

Tiếp tục với cỗ trường đoản cú vựng tiếng Anh tài chính bank phần 1 , vietvuevent.vn xin share phần 2 với 38 tự thường xuyên gặp mặt nhất khi các bạn thực hiện với thanh toán với các ngân hàng.Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì

Các bạn cùng theo dõi và quan sát nhé

1.Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh khô tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu đồng ý thanh hao toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tra soát người cam kết phát”

7. Non-card instrument : phương tiện đi lại tkhô giòn tân oán ko sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phân phát, viết (Séc)

Place of cash: địa điểm dùng chi phí mặt Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22.


Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì


Xem thêm: Jew Là Gì - Jew Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai bảo bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí vật liệu bằng nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô giòn toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): trang bị rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, chi chi phí (sinh sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, những bạn có thể truy cập vào trang web của vietvuevent.vn tại đây để nâng cao cùng bổ sung kiến thức tiếng Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công
Xem thêm: Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây Bệnh Chàm Là Gì, Nguyãªn Nhã¢N, Cã¡Ch Trị Vã  NgừA Tã¡I Phã¡T

*

“Tiếng Anh bồi” gồm cân xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường văn phòng còn mãi sau không hề ít. Dù bị...