Trách Nhiệm Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*

Chịu đựng trách nhiệm khổng lồ bear/take/get the blame for something; to lớn be to blame for something; take/assume/bear responsibility for something; to lớn make oneself responsible for something Họ hoàn toàn chịu đựng trách rưới nhiệm về đông đảo tổn thất vày nhỏ họ gây ra They bear/take full responsibility for any damage caused by their offspring; They shoulder the entire responsibility for any damage caused by their offspring Bắt ai Chịu đựng trách rưới nhiệm về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp To hold somebody morally responsible Chịu đựng trách rưới nhiệm trước ai To report/answer lớn somebody; khổng lồ be responsible/accountable/answerable khổng lồ somebody toàn thân chịu đựng trách nhiệm pháp luật về lời khẳng định của mình To be legally responsible/accountable/answerable for one"s pledge; To be liable for one"s pledge Ai trong những anh đang chịu đựng trách nát nhiệm về việc chậm rì rì giao hàng? Who amuốn you will be to lớn blame for delay in delivery?; Who among muốn you will be liable/responsible/accountable/answerable for delay in delivery? Tại sao tôi phải Chịu đựng trách nhiệm về việc đó? Why does the blame lie at my door? Ông quản trị sẽ Chịu đựng trách nhiệm bao nhiêu trong vụ này? How much responsibility for this affair will the chairman have?