TRANSFER TO LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

transfer /"trænsfə:/ danh từ
sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự đưa cho (nghệ thuật) bản đồ gia dụng lại sự thuim gửi (nhân viên cấp dưới...) sự chuyển khoản qua ngân hàng (tài vụ) vé đưa xe pháo tàu (nhằm liên tiếp đi trên tuyến đường khác) binh sĩ thuim chuyển (từ bỏ đơn vị chức năng này quý phái đơn vị chức năng khác) cồn từ dời, chuyển, dọn nhượng, dường, đưa choto transfer land: nhượng đất vật lại, in lại thuyên ổn chuyển (nhân viên cấp dưới...)lớn transfer a student from English department to lớn Chinese department: gửi một học sinh từ bỏ khoa Anh sang trọng khoa Trung gửi xe, đổi xe (để liên tục đi bên trên tuyến đường khác) danh trường đoản cú o sự chuyển; sự truyền; sự thay đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự thay đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền tải nhiệt § mass transfer : sự chuyền kăn năn § vapor transfer : sự đưa khá nước § transfer of vibration : sự truyền chấn cồn § transfer bottle : bình gửi mẫu § transfer prover : cỗ hiệu chỉnh truyền động
*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive sầu The war caused a massive sầu transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power to lớn the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her trùm recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer khổng lồ a bank trương mục. | data, information, knowledge | land, property | population | resource | technology | tệp tin, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, share, stochồng | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given hyên a free transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá khuyến mãi, fee, list, payment, price, system (all in football)

PREP. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet

n.quý khách vẫn xem: Transfer lớn là gì

a ticket that allows a passenger khổng lồ change conveyances

v.

Bạn đang xem: Transfer to là gì

move sầu from one place to another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient lớn another hospital

cause to lớn change ownership

I transferred my stoông xã holdings lớn my children

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move sầu data from one place khổng lồ another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Jailbreak Ios Là Gì Có Nên Jaibreak Cho Iphone Của Bạn, Và Những Điều Mà Bạn Cần Biết !

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or tiệc ngọt lớn another.

Xem thêm: Thiện Nguyện Là Gì - Thế Nào Là Tình Nguyện

Investopedia Financial Terms

Transfer
A tax-không tính phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.