Triple bottom line là gì

  -  
the idea that a company"s performance must be measured not only in relation khổng lồ profits, but also khổng lồ its effect on the environment và society as a whole:


Bạn đang xem: Triple bottom line là gì

Financial centres" attitudes will only change when triple bottom line issues have sầu a real effect on profits & dividends.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự vietvuevent.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards khổng lồ go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về câu hỏi này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Irr - Tỷ Lệ Hoàn Vốn Nội Bộ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Phân Biệt Bột Năng, Bột Củ Năng Là Gì, Ăn Củ Năng Có Tác Dụng Gì ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語