TƯƠNG QUAN LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tương quan là gì

*
*
*

tương quan
*

- dính líu cùng với nhau, có tương tác với nhau : Quyền lợi tương quan giữa bạn này và người khác. Tương quan lực lượng. Lực lượng so sánh hơn kém thân hai bên.


hd. Quan hệ giới tính với nhau. đối sánh tương quan lực lượng: so sánh lực lượng giữa hai bên.Tầm nguyên từ bỏ điểnTương Quan

Tương: cùng, Quan: quan lại hệ.

Cho hay từ hiếu tương quan. Nhị Thập Tứ Hiếu


Xem thêm: Zombie Là Gì - Zombie Nghĩa Là Gì

*

*

*Xem thêm: Bust Nghĩa Là Gì - Nghĩa Của Từ Bust Trong Tiếng Việt

tương quan

tương quan verb khổng lồ interrelate, to correlatecorrelatedcâu hỏi phụ tương quan: correlated sub-querynhiệt độ màu tương quan: correlated colour temperaturecorrelationbậc tương quan: degree of correlationbiểu đồ gia dụng tương quan: correlation diagramchỉ số tương quan: correlation indexcông chũm tương quan: correlation toolđỉnh hàm số tương quan: correlation function peakđo đối sánh tương quan góc bội ba: triple angular correlation measurementdữ liệu tương quan: correlation datahàm tương quan: correlation functionhệ số tương quan: correlation coefficienthệ số tương quan: correlation coefficientshệ số tương quan: correlation ratiohệ số đối sánh (chuỗi mặt hàng loạt): serial correlation coefficienthệ số tương quan âm: negative correlation coefficienthệ số đối sánh bội: coefficient of multiple correlationhệ số đối sánh tương quan bội ba: triple correlation coefficienthệ số tương quan chính tắc: canonical correlation coefficienthệ số đối sánh tương quan chuỗi: serial correlation coefficienthệ số tương quan dương: positive correlation coefficienthệ số tương quan không gian: space correlation coefficienthệ số đối sánh tương quan riêng: coefficient of partial correlationhệ số tương quan tần số: frequency correlation coefficienthệ số vectơ tương quan: vector correlation coefficienthệ thống đo mối đối sánh vệ tinh: correlation tracking systemkhoảng cách tương quan nằm ngang: horizontal correlation distancekhoảng tương quan: correlation intervalma trận tương quan: correlation matrixma trận tương quan hoàn toàn: complete correlation matrixmặt đối sánh tương quan chuẩn: normal correlation surfacephân tích tương quan: correlation analysisphân tích đối sánh tương quan góc: angular correlation analysisphép đo đối sánh tương quan góc kép: double angular correlation measurementphương pháp tương quan: correlation methodsơ vật tương quan: correlation diagramsự phân tích tương quan: correlation analysissự tương quan: correlationsự đối sánh tương quan âm: negative correlationsự đối sánh tương quan chặt chẽ: high correlationsự tương quan dương: positive correlationsự đối sánh tương quan hình ảnh: video correlationsự đối sánh tương quan không-thời gian: space-time correlationsự tương quan nối tiếp: serial correlationsự đối sánh tương quan thời gian: time correlationtách sóng tương quan: correlation detectionthí nghiệm (về) tương quan: correlation experimenttương quan liêu (không thật, đưa tạo): spurious correlationtương quan liêu (theo) phương phân cực: polarization-direction correlationtương quan lại Gilliland: Gilliland correlationtương quan lại ảo tưởng: illusory correlationtương quan tiền âm: inverse correlationtương quan tiền bội chuẩn chỉnh tắc: multiple normal correlationtương quan liêu bội phi tuyến tính: multiple curvilinear correlationtương quan chính tắc: canonical correlationtương quan của những chỉ số: correlation of indicestương quan của di chuyển liền cạnh: correlation of adjacent transitiontương quan dương: direct correlationtương quan tiền gama-gama: gamma-gamma correlationtương quan giả: nonsense correlationtương quan liêu giả: spurious correlationtương quan giả tạo: nonsense correlationtương quan tiền góc: angular correlationtương quan tiền hạng: rank correlationtương quan liêu hạng: grade correlationtương quan trả toàn: perfect correlationtương quan không thật: spurious correlationtương quan ko thật: nonsense correlationtương quan liêu không con đường tính: nonlinear correlationtương quan liêu momen tích: product moment correlationtương quan moment tích: sản phẩm moment correlationtương quan tiền riêng: partial correlationtương quan lại tầm dài: long-range correlationtương quan thật: true correlationtương quan thính giác với thính giác: Inter-Aural Cross Correlation (IACC)tương quan tiền toàn phần: total correlationtương quan lại trễ: lag correlationtương quan liêu trực tiếp: direct correlationtương quan tuyến đường tính: linear correlationtương quan lại vectơ: vector correlationtương quan vòng: circular correlationtương quan tiền xung lượng: momentum correlationtỷ số tương quan: correlation ratiocorrelation, correlative, correlatecorrelativerelationalcơ sở tài liệu tương quan: relational data basengôn ngữ tương quan: relational languagevận hành viên tương quan: relational operatorbộ tự tương quanauto-correlatorbộ tương quancorrelatorbộ tương quan ảnh điện quangelectro-optical image correlatorbộ đối sánh chéocross-correlatorbộ đối sánh tương quan quangoptical correlatorbộ đối sánh tương quan tương tựanalogue correlatorđịnh dụng cụ thành phần tương quanlaw of related compositionđiều chế di pha đối sánh vi saiDifferentially Coherent Phase - Shift Keying (DCPSK)đường tương quanline of collationhạt liên kết đối sánh thời gianTime-Correlated Associated particle (TCAP)hàm từ bỏ tương quanautocorrelationhàm tự tương quanautocorrelation functionhàm tương quan chéocross-correlation functionhệ số trường đoản cú tương quanautocorrelation coefficienthệ số tương quancoincidence factorhệ số tương quanrelation factor