Untangle Là Gì

  -  
Serge Bardet, French historian & specialist in classical literature, has sought to untangle the threads of this debate that have become so knotted over the past four centuries.

Bạn đang xem: Untangle là gì


Sử gia fan Pháp kiêm chuyên gia về văn uống học tập cổ xưa là Serge Bardet sẽ tra cứu giải pháp gỡ rối cho chuỗi tranh luận rối nlỗi tơ vò rộng tứ gắng kỷ qua.
(2 Timothy 3:1-5, 13; 2 Peter 3:3, 4) It is a ‘new world disorder’ that neither the UN nor the fragmented religions of the world can untangle.
Đây là một ‘nhân loại new vô lẻ tẻ tự’ mà cả LHQ lẫn những tôn giáo chia rẽ của trần thế cần thiết nào gỡ rối được.
After six days of hoping her bowels would untangle themselves, we did a minor operation to help sort things out.
First is the simple power of good visualization tools lớn help untangle complexity and just encourage you to ask questions you didn"t think of before.
Thứ nhất là sức khỏe đối kháng thuần của các hiện tượng minh họa giúp họ cởi gỡ các vấn đề phức tạp cùng khuyến khích các bạn đặt ra những thắc mắc mà các bạn trước đó chưa từng nghĩ mang đến trước đó
And the way that we vị this is to delve sầu deeply inlớn the mind of the fly & begin to lớn untangle its circuitry using genetics.

Xem thêm: Giá Bid Là Gì - Bid Và Ask Là Gì


Together, we work within communities to lớn untangle a complex web of social issues & help Cambodian families escape poverty.
Cùng cùng nhau, Cửa Hàng chúng tôi làm việc trong cộng đồng để gỡ dòng mạng nhện rác rưởi phức tạp trong số sự việc buôn bản hội kia với giúp những gia đình Campuphân chia thoát nghèo.
He knows how to lớn untangle the confused strands of people’s lives & find the thread that will lead them to safety.
Anh ấy biết cách dỡ gỡ đông đảo lo ngại rối như tơ vò của một người, cùng giúp bọn họ kiếm được đúng mặt đường nhằm đi tới bình yên.
However, it appeared that he was actually of fairly high capability in many areas, và once, when Gao Huan tried lớn demo his children"s intelligence by giving them tangled balls of yarn to untangle, Gao Yang took out his sword and sliced the ball open, stating that that was the only solution.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Vô Vi Là Gì ? Nghĩa Của Từ Vô Vi Trong Tiếng Việt


Tuy nhiên, ông thực thụ có chức năng to trên các lĩnh cực, và vào một lần, Lúc Cao Hoan nỗ lực khám nghiệm trí thông minh những người đàn ông của chính mình bằng cách bắt họ đề nghị gỡ các cuộn chỉ rối, Cao Dương đang rút ít kiếm cắt cuộn chỉ thành các mhình họa, bảo rằng chính là phương pháp độc nhất vô nhị.
Và nướng elf- khóa vào gai lông nhớp nhúa hôi, Trong số đó, một đợt untangled, giúp bức tốc những bất hạnh:
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M