Ủy Ban Nhân Dân Là Gì

  -  
*

Trang nhà Giới thiệu bình thường Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

Bạn đang xem: ủy ban nhân dân là gì

1. Hội đồng dân chúng tất cả các đại biểu Hội đồng quần chúng. # vì cử tri nghỉ ngơi địa phương thơm bầu ra, là cơ quan quyền lực tối cao công ty nước ngơi nghỉ địa phương thơm, thay mặt mang đến ý chí, hoài vọng và quyền cai quản của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương cùng cơ sở nhà nước cung cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng quần chúng là người thay mặt đại diện cho ý chí, ước muốn của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương cùng trước Hội đồng dân chúng về vấn đề triển khai trọng trách, quyền hạn đại biểu của bản thân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong luận bàn với đưa ra quyết định những vụ việc ở trong trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan trực thuộc của Hội đồng dân chúng, triển khai những nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo dụng cụ của Luật này và các mức sử dụng, không giống của quy định bao gồm liên quan; Chịu trách rưới nhiệm cùng report công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng.

Thành viên của Thường trực Hội đồng quần chúng cấp thiết đôi khi là thành viên của Ủy ban quần chúng. # cùng cấp cho.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là phòng ban của Hội đồng quần chúng, tất cả trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước lúc trình Hội đồng quần chúng. #, đo lường và tính toán, kiến nghị về gần như vấn đề thuộc nghành Ban prúc trách; Chịu trách nhiệm với báo cáo công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Ủy ban nhân dân vì chưng Hội đồng nhân dân thuộc cấp bầu, là cơ sở chấp hành của Hội đồng quần chúng. #, ban ngành hành chính đơn vị nước ở địa pmùi hương, Chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa pmùi hương, Hội đồng nhân dân thuộc cấp cho với ban ngành hành chủ yếu đơn vị nước cấp trên.

2. Ủy ban quần chúng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp bởi Chính phủ lao lý.

* CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan tiền chuyên môn trực thuộc Ủy ban quần chúng được tổ chức sống cấp cho tỉnh giấc, cung cấp huyện, là cơ sở tmê mệt mưu, góp Ủy ban dân chúng tiến hành công dụng làm chủ bên nước về ngành, nghành ở địa phương thơm và tiến hành những trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ theo sự phân cấp, ủy quyền của phòng ban đơn vị nước cấp cho trên.

2. Cơ quan liêu trình độ ở trong Ủy ban nhân dân Chịu sự chỉ huy, cai quản về tổ chức triển khai, biên chế với công tác của Ủy ban nhân dân, đôi khi Chịu sự chỉ đạo, soát sổ về nghiệp vụ của cơ quan làm chủ bên nước về ngành, lĩnh vực cung cấp bên trên.

3. Việc tổ chức ban ngành trình độ ở trong Ủy ban nhân dân yêu cầu bảo vệ tương xứng cùng với điểm lưu ý nông thôn, city, hải hòn đảo với ĐK, tình trạng cách tân và phát triển kinh tế - làng mạc hội của từng địa phương; bảo đảm tinch gọn, hợp lý, tiếp liền, hiệu lực thực thi hiện hành, kết quả trong cai quản đơn vị nước về ngành, nghành nghề từ bỏ trung ương mang lại cơ sở; không giống nhau với trách nhiệm, quyền hạn của các phòng ban đơn vị nước cung cấp trên đặt ở địa phận.

4. Chính phủ quy định rõ ràng tổ chức triển khai cùng buổi giao lưu của phòng ban chuyên môn nằm trong Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh giấc, cung cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức và đảm bảo việc thực hiện Hiến pháp với luật pháp trên địa bàn thị xã.

2. Quyết định hồ hết vấn đề của thị xã vào phạm vi được phân quyền, phân cung cấp theo nguyên tắc của Luật này cùng giải pháp không giống của lao lý gồm liên quan.

3. Thực hiện nay trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi do ban ngành hành chính đơn vị nước cấp bên trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, đo lường tổ chức với hoạt động của chính quyền địa phương thơm cấp cho xóm.

5. Chịu đựng trách nhiệm trước cơ quan ban ngành địa phương cấp tỉnh về tác dụng tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức chính quyền địa phương làm việc thị xã.

6. Quyết định cùng tổ chức thực hiện những giải pháp nhằm mục tiêu đẩy mạnh quyền thống trị của Nhân dân, huy động những nguồn lực có sẵn làng hội để xuất bản cùng cải cách và phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội, bảo đảm an toàn quốc phòng, bình yên bên trên địa phận huyện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Hội đồng dân chúng thị trấn gồm những đại biểu Hội đồng quần chúng do cử tri ngơi nghỉ thị xã bầu ra.

Việc xác minh tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. # huyện được tiến hành theo phép tắc sau đây:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo gồm từ bốn mươi nghìn dân trlàm việc xuống được bầu cha mươi đại biểu; gồm trên tư mươi nghìn dân thì cứ đọng thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, mà lại toàn bô không quá tư mươi đại biểu;

b) Huyện không ở trong ngôi trường hòa hợp luật tại điểm a khoản này có từ tám mươi ngàn dân trsinh hoạt xuống được bầu bố mươi đại biểu; tất cả trên tám mươi ngàn dân thì cđọng thêm mười ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu, tuy vậy tổng thể không thực sự bốn mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng quần chúng. # ở thị xã gồm từ bỏ ba mươi đơn vị chức năng hành bao gồm cung cấp làng mạc trực ở trong trnghỉ ngơi lên vì Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội quyết định theo kiến nghị của Thường trực Hội đồng dân chúng cấp thức giấc, nhưng tổng cộng không thực sự tứ mươi lăm đại biểu.

Xem thêm: Đầu Tư Forex - 2021 (Ngoại Hối) Là Gì

2. Thường trực Hội đồng quần chúng thị xã có Chủ tịch Hội đồng dân chúng, hai Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng với các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng dân chúng thị trấn. Chủ tịch Hội đồng quần chúng thị trấn hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng. # vận động siêng trách; Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # thị trấn là đại biểu Hội đồng quần chúng. # vận động chăm trách nát.

3. Hội đồng quần chúng thị trấn ra đời Ban pháp dụng, Ban tài chính - làng hội; ở đâu có nhiều đồng bào dân tộc bản địa tphát âm số thì Ra đời Ban dân tộc. Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội mức sử dụng tiêu chuẩn, ĐK thành lập và hoạt động Ban dân tộc phương tiện tại khoản này.

Ban của Hội đồng quần chúng thị xã tất cả bao gồm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng dân chúng huyện bởi vì Hội đồng nhân dân thị xã đưa ra quyết định. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng dân chúng vận động chăm trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng dân chúng thị xã là đại biểu Hội đồng quần chúng vận động chăm trách nát.

4. Các đại biểu Hội đồng quần chúng huyện được thai tại một hoặc những đơn vị chức năng bầu cử đúng theo thành Tổ đại biểu Hội đồng dân chúng. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. # vì Thường trực Hội đồng quần chúng thị trấn ra quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng thị trấn vào tổ chức và đảm bảo an toàn việc thực hành Hiến pháp, điều khoản với vào nghành nghề quốc chống, an toàn, phát hành thiết yếu quyền:

a) Ban hành quyết nghị về gần như vụ việc thuộc trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quần chúng. # huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện trách nhiệm về quốc chống, an ninh; biện pháp bảo đảm an toàn lẻ tẻ trường đoản cú, an toàn thôn hội, chiến đấu, phòng, kháng tù đọng và các hành vi vi phi pháp nguyên tắc khác, chống, chống quan liêu, tham mê nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo đảm an toàn gia tài của cơ sở, tổ chức triển khai, bảo lãnh tính mạng, tự do thoải mái, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền với tác dụng đúng theo pháp không giống của công dân bên trên địa phận huyện theo qui định của pháp luật;

c) Quyết định giải pháp nhằm thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn vì cơ quan công ty nước cấp trên phân cấp; đưa ra quyết định Việc phân cung cấp mang lại tổ chức chính quyền địa phương thơm, cơ sở nhà nước cung cấp dưới triển khai trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi của chính quyền địa pmùi hương sống huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng quần chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng với những Ủy viên Ủy ban quần chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án dân chúng huyện;

đ) Lấy phiếu lòng tin, bỏ phiếu tin tưởng đối với người giữ lại phục vụ do Hội đồng quần chúng bầu theo nguyên lý tại Điều 88 với Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một trong những phần hoặc toàn thể văn phiên bản trái luật pháp của Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện; bãi bỏ một trong những phần hoặc tổng thể văn uống bản trái luật pháp của Hội đồng nhân dân cung cấp xã;

g) Quyết định Thành lập và hoạt động, huỷ bỏ ban ngành chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng. # huyện;

h) Giải tán Hội đồng quần chúng. # cấp xóm vào ngôi trường phù hợp Hội đồng dân chúng đó làm cho thiệt sợ hãi cực kỳ nghiêm trọng đến công dụng của Nhân dân với trình Hội đồng quần chúng. # cung cấp tỉnh phê chuẩn chỉnh trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng quần chúng thị xã với chấp nhận câu hỏi đại biểu Hội đồng quần chúng. # thị trấn xin thôi làm trách nhiệm đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng. # huyện trong nghành nghề dịch vụ tài chính, tài ngulặng, môi trường:

a) Thông qua planer trở nên tân tiến kinh tế tài chính - làng mạc hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, chiến lược thực hiện khu đất của thị trấn trước khi trình Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự tân oán thu chi phí bên nước trên địa bàn; dự tân oán thu, bỏ ra túi tiền địa phương với phân chia dự toán thù chi phí huyện; điều chỉnh dự toán thù túi tiền địa pmùi hương trong trường đúng theo yêu cầu thiết; phê chuẩn quyết toán thù túi tiền địa phương. Quyết định nhà trương đầu tư chi tiêu công tác, dự án công trình của thị trấn theo nguyên tắc của pháp luật;

c) Quyết định quy hướng, kế hoạch cải cách và phát triển những ngành, nghành nghề dịch vụ trên địa bàn thị trấn vào phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp cai quản cùng thực hiện đất đai, rừng núi, sông hồ, mối cung cấp nước, tài nguyên trong trái tim đất, nguồn lợi nghỉ ngơi vùng biển cả cùng các mối cung cấp tài nguim thiên nhiên khác; biện pháp bảo đảm với nâng cấp môi trường, phòng, phòng và hạn chế hậu quả thiên tai, bão, lụt ngơi nghỉ địa phương theo dụng cụ của quy định.

3. Quyết định biện pháp cách tân và phát triển khối hệ thống giáo dục mần nin thiếu nhi, tiểu học tập và trung học cơ sở; biện pháp trở nên tân tiến sự nghiệp văn hóa truyền thống, lên tiếng, thể dục, thể thao; phương án bảo đảm an toàn, chăm lo sức khỏe nhân dân, chống, kháng bệnh dịch lây lan, tiến hành cơ chế số lượng dân sinh, chiến dịch hóa gia đình; giải pháp cải cách và phát triển bài toán làm cho, triển khai chế độ chiết khấu đối với người có công cùng với bí quyết mạng, chính sách bảo trợ làng hội, xóa đói, giảm nghèo; giải pháp bảo đảm an toàn bài toán thực hiện chế độ dân tộc bản địa, tôn giáo bên trên địa phận thị trấn theo hiện tượng của pháp luật.

4. Giám sát Việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật nghỉ ngơi địa pmùi hương, Việc triển khai quyết nghị của Hội đồng dân chúng huyện; đo lường và tính toán hoạt động vui chơi của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng, Tòa án quần chúng, Viện kiểm giáp nhân dân cùng cấp cho, Ban của Hội đồng quần chúng cung cấp mình; giám sát vnạp năng lượng bản quy bất hợp pháp cách thức của Ủy ban quần chúng cùng cấp cho với vnạp năng lượng bản của Hội đồng dân chúng cấp thôn.

5. Thực hiện tại trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ không giống theo qui định của lao lý.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban quần chúng huyện tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch với các Ủy viên.

Ủy ban quần chúng thị xã một số loại I tất cả không thật cha Phó Chủ tịch; thị xã các loại II với loại III bao gồm không thực sự hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban quần chúng huyện gồm những Ủy viên là bạn đứng đầu cơ quan lại trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng thị trấn, Ủy viên phú trách quân sự, Ủy viên phú trách nát công an.

2. Cơ quan tiền chuyên môn ở trong Ủy ban dân chúng huyện gồm tất cả những phòng và cơ sở tương đương chống.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng quần chúng huyện quyết định những văn bản chế độ trên những điểm a, b, c cùng g khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 26 của Luật này với tổ chức triển khai những quyết nghị của Hội đồng dân chúng huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi ví dụ của cơ sở chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng thị trấn.

3. Tổ chức tiến hành chi phí huyện; thực hiện những trọng trách cải cách và phát triển tài chính - thôn hội, trở nên tân tiến công nghiệp, gây ra, thương mại, hình thức, phượt, nông nghiệp, lâm nghiệp, tbỏ sản, màng lưới giao thông, tdiệt lợi, tạo ra điểm người dân nông thôn; cai quản và sử dụng khu đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên ổn nước, tài nguim tài nguyên, nguồn lợi sinh sống vùng biển khơi, tài nguyên ổn vạn vật thiên nhiên khác; bảo đảm an toàn môi trường bên trên địa bàn thị xã theo dụng cụ của quy định.

4. Thực hiện nay những trọng trách về tổ chức triển khai với bảo vệ Việc thi hành Hiến pháp với luật pháp, thiết kế chính quyền cùng địa giới hành chủ yếu, giáo dục, huấn luyện và giảng dạy, khoa học, technology, văn hóa truyền thống, thông tin, thể dục thể thao, thể thao, y tế, lao hễ, chế độ xóm hội, dân tộc bản địa, tôn giáo, quốc phòng, an toàn, trơ trọi từ bỏ, bình an buôn bản hội, hành bao gồm tứ pháp, bổ trợ tứ pháp cùng những trọng trách, quyền lợi khác theo cách thức của luật pháp.

5. Thực hiện nay trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp cho, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền mang lại Ủy ban dân chúng cung cấp xã, phòng ban, tổ chức triển khai không giống tiến hành những trọng trách, quyền hạn của Ủy ban quần chúng thị xã.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

Xem thêm: Số Tham Chiếu Vietcombank Là Gì, Mã Tham Chiếu Giao Dịch Ngân Hàng Nào

Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn là bạn mở màn Ủy ban quần chúng. # huyện với gồm các trọng trách, quyền lợi sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành quản lý các bước của Ủy ban nhân dân, những member Ủy ban quần chúng huyện; chỉ đạo, lãnh đạo các ban ngành trình độ chuyên môn nằm trong Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn tác dụng bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp xã; điều động, đình chỉ công tác làm việc, không bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp làng vào trường hòa hợp ktiết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp buôn bản giữa hai kỳ họp Hội đồng quần chúng. # cung cấp xã; chỉ định, miễn nhiệm, điều đụng, cách chức, khen thưởng, kỷ biện pháp cán bộ, công chức, viên chức nằm trong phạm vi quản lý theo nguyên lý của pháp luật;

3. Lãnh đạo, lãnh đạo Việc tiến hành những trọng trách thực hiện Hiến pháp, pháp luật, các vnạp năng lượng bản của cơ quan đơn vị nước cung cấp trên, của Hội đồng quần chúng. # với Ủy ban quần chúng. # huyện; bảo đảm an toàn quốc phòng, an ninh cùng độc thân từ, an toàn buôn bản hội; đảm bảo tài sản của ban ngành, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, tự do thoải mái, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền cùng công dụng vừa lòng pháp không giống của công dân; thực hiện các biện pháp thống trị cư dân bên trên địa phận huyện;

4. Lãnh đạo với Chịu đựng trách rưới nhiệm về hoạt động của khối hệ thống hành chính nhà nước tự huyện đến đại lý, đảm bảo tính thống duy nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chủ yếu cùng cải cách công vụ, công chức vào hệ thống hành chính đơn vị nước sinh hoạt địa phương;

5. Đình chỉ câu hỏi thực hành hoặc bãi bỏ văn phiên bản trái điều khoản của phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban quần chúng. # thị xã và văn bản trái quy định của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp buôn bản. Đình chỉ Việc thực hiện vnạp năng lượng phiên bản trái quy định của Hội đồng quần chúng. # cấp cho xã, báo cáo Ủy ban quần chúng thị xã để kiến nghị Hội đồng quần chúng huyện bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho xã; ủy quyền mang đến Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị xã hoặc fan đứng đầu tư mạnh quan lại trình độ ở trong Ủy ban nhân dân thị xã tiến hành trách nhiệm, quyền lợi trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện;

7. Quản lý cùng tổ chức triển khai sử dụng có tác dụng công sở, gia sản, phương tiện thao tác với ngân sách công ty nước được giao bên trên địa bàn thị trấn theo pháp luật của pháp luật;

8. Tổ chức vấn đề thanh khô tra, soát sổ, giải quyết khiếu vật nài, tố giác, cách xử trí vi phi pháp lao lý, tiếp công dân theo lý lẽ của pháp luật;

9. Chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm môi trường xung quanh, chống, phòng cháy, nổ; chỉ đạo với vận dụng các giải pháp để giải quyết các quá trình tự dưng xuất, cấp bách vào chống, phòng thiên tai, dịch bệnh lây lan, an ninh, đơn lẻ tự, an toàn xóm hội bên trên địa bàn thị xã theo qui định của pháp luật;

10. Thực hiện trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ vì chưng ban ngành công ty nước cung cấp bên trên phân cấp, ủy quyền.