Vcbf là gì

  -  
GIỚI THIỆU Về vietvuevent.vn Hoạt Động vietvuevent.vn QUỸ MỞ khái niệm Cơ bạn dạng Về Quỹ Mở những Quỹ Mở Của vietvuevent.vn phương thức Đầu tứ Vào Quỹ Mở kim chỉ nam Tài chủ yếu công tác Đầu tứ Định Kỳ (SIP) Góc support có mang Cơ phiên bản Về Đầu tứ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ nạm THẾ quan liêu HỆ NHÀ ĐẦU TƯ report Của những Quỹ Mở Đại Hội công ty Đầu tư ĐƠN và TÀI LIỆU QUỸ
*
*

 


  
 
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ11,860.98
Giá trị gia sản ròng biến đổi so với tuần trước0.09%
Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm3.75%
Giá trị gia sản ròng/1 CCQ tối đa (52 tuần)10,338.9
Giá trị gia sản ròng/1 CCQ thấp duy nhất (52 tuần)9,997.36
Số lượng chứng từ quỹ sẽ lưu hành7,634,385.25
Tỷ lệ mua của nhà đầu tư nước quanh đó *2.26%
Tỷ lệ bày bán lợi nhuận *Chưa có

  
Tỷ lệ chi tiêu và vòng quay danh mục
Tỷ lệ túi tiền hoạt đụng (%) *1.39%
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) *139.31%
Tổng danh mục *07 triệu chứng khoán
  
  

 


Quỹ Đầu tứ Trái Phiếu vietvuevent.vn ("Quỹ vietvuevent.vn-FIF") là quỹ mở trái phiếu với 100% gia tài của Quỹ được đầu tư chi tiêu vào những trái phiếu có unique tín dụng tốt.

Bạn đang xem: Vcbf là gì


*

Mục tiêu đầu tư chủ yếu hèn của Quỹ vietvuevent.vn-FIF là bảo toàn vốn ban sơ và đem về thu nhập thường xuyên bằng phương pháp đầu tứ vào những tài sản cho thu nhập cố định.


*

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư chi tiêu có kỷ luật nhằm tạo dòng các khoản thu nhập đều đặn. Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng gồm những tài sản bao gồm thu nhập cố định và thắt chặt chủ yếu đuối là trái phiếu thiết yếu phủ, trái khoán được bảo hộ bởi chính phủ, trái phiếu cơ quan ban ngành địa phương cùng trái phiếu công ty có quality tín dụng cao. Dựa trên đánh giá và nhận định của vietvuevent.vn về tình hình tài chính vĩ tế bào và xu thế lãi suất, gia tài của Quỹ sẽ tiến hành phân bổ nhằm đạt được phương châm của Quỹ.

Xem thêm: Cách Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Hướng Dẫn Giao Dịch Phái Sinh Tại Vndirect


*

Đối cùng với Trái phiếu thiết yếu phủ, trái khoán được chính Phủ bảo hộ và trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ triệu tập vào cai quản kỳ hạn, gạn lọc trái phiếu dựa trên nhận định và đánh giá về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn không giống nhau. Đối với trái khoán doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương thức tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích những yếu tố cơ phiên bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức kiến thiết có thực trạng tài thiết yếu tốt, dòng vốn ổn định và khả năng trả nợ cao.

Xem thêm: Cách Cấu Hình Máy Tính Đào Bitcoin Nên Dùng Mấy Tính Có Cấu Hình Nào Là Tốt Nhất


*

Đối với trái khoán doanh nghiệp, Quỹ áp dụng cách thức tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những nhân tố cơ phiên bản của doanh nghiệp. Quỹ đang xem xét chi tiêu vào trái phiếu của các tổ chức xây đắp có tình hình tài thiết yếu tốt, dòng tài chính ổn định và kỹ năng trả nợ cao.