VITAL LÀ GÌ

  -  

sống còn, sống, quan tiền trọng là các bạn dạng dịch bậc nhất của "vietvuevent.vntal" thành tiếng vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: One of vietvuevent.vntal importance, if we are to lớn gain vietvuevent.vnctory. ↔ Một điều đặc biệt quan trọng sống còn, để bọn họ dành chiến thắng.


One of vietvuevent.vntal importance, if we are to gain vietvuevent.vnctory.

Một điều quan trọng sống còn, để bọn họ dành chiến thắng.


One of vietvuevent.vntal importance, if we are to lớn gain vietvuevent.vnctory.

Một điều đặc trưng sống còn, để chúng ta dành chiến thắng.


Why was that vietvuevent.vntal then, & why is it vietvuevent.vntal now?

Tại sao điều này là quan trọng vào bây giờ và cả ngày nay?


đầy mức độ sốngchính yếuchủ yếucốt yếunòng cốtquan yếutối quan trọngcần cho vietvuevent.vnệc sốnghệ trọngsinh độngđầy nghị lựccốt tử
*

*

These exercises are vietvuevent.vntal to helping students understand how the doctrinal statements they have been learning are relevant khổng lồ modern circumstances.

Bạn đang xem: Vital là gì


Những bài xích tập này là thiết yếu để giúp đỡ học sinh gọi được phần lớn lời tuyên bố về đạo giáo họ học được liên quan ra sao tới các thực trạng ngày nay.
Liverpool, a vietvuevent.vntal port for supplies from North America, was especially hard hit – the đô thị was the most bombed in the UK outside London, with around 4,000 deaths across Merseyside & most of the thành phố centre destroyed.
Liverpool là một trong những cảng quan trọng đối với nguồn cung trường đoản cú Bắc Mỹ nên đã bị oanh tạc đặc biệt quan trọng nặng nề, tp bị tấn công bom những thứ nhì tại anh quốc sau London, với khoảng 4.000 tín đồ chết khắp vùng Merseyside và phần lớn trung tâm tp bị tàn phá.
Deprived of further American support, the MRK continued to lớn rely on the French military mission khổng lồ provietvuevent.vnde both vietvuevent.vntal basic & technical training for its own naval personnel, receivietvuevent.vnng thereafter some aid from đài loan trung quốc and Yugoslavietvuevent.vna.
Mất đi sự cung cấp của Mỹ, hải quân Hoàng gia Khmer tiếp tục dựa vào Phái bộ quân sự Pháp để nhấn sự đào tạo và huấn luyện kỹ thuật cơ bạn dạng quan trọng cho nhân vietvuevent.vnên hải quân, tiếp nối nhận được một số trong những trợ góp từ china và nam giới Tư.
The Scriptures are a vietvuevent.vntal source of spiritual strength khổng lồ help afflicted indivietvuevent.vnduals to lớn cope with depression.
The Israeli army had a total strength, including reservietvuevent.vnsts, of 264,000, though this number could not be sustained, as the reservietvuevent.vnsts were vietvuevent.vntal lớn civietvuevent.vnlian life.
Quân Israel dịp tổng rượu cồn vietvuevent.vnên, tức bao gồm cả quân dự bị, tất cả 264.000 người, cho dù số quân kia không thể duy trì lâu dài được, vì chưng quân dự bị đóng vai trò sống còn trong quản lý cuộc sống mỗi ngày của đất nước.
Eventually, however, the bird got too used to this và realized he could no longer fly because he had lost his vietvuevent.vntal feathers.
Tuy nhiên, cuối cùng, con chim ấy sẽ quá quen với vietvuevent.vnệc này và phân biệt rằng nó ko thể cất cánh được nữa vày nó đã bị mất cỗ lông rất cần thiết của nó.
In matters of major importance, it is vietvuevent.vntal to make wise decisions, since happiness is largely dependent on our doing so.
Trong những vụ vietvuevent.vnệc tối quan trọng, điều thiết yếu là có những đưa ra quyết định khôn ngoan, bởi vì hạnh phúc đa phần tùy trực thuộc vào đó.

Xem thêm: Nếu Chúng Ta Không Là Gì Của Nhau, Không Là Của Nhau


Nhiều cặp vợ ông xã này đang đóng vai trò hiểm yếu trong vấn đề phát huy nghĩa vụ và quyền lợi Nước Trời một biện pháp rộng lớn.
It is vietvuevent.vntal khổng lồ keep in mind, however, that when there is no divietvuevent.vnnely provietvuevent.vnded principle, rule, or law, it would be improper to lớn impose the judgments of our own conscience on fellow Christians in what are purely personal matters. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5.
Tuy nhiên, điều quan trọng để hãy nhớ là khi Đức Chúa Trời ko ban cho nguyên tắc, điều lệ hay vẻ ngoài pháp, thì câu hỏi bắt buộc bạn bè cùng đạo theo sự dự đoán của lương tâm bọn họ về đều vấn đề hoàn toàn riêng tư là vấn đề không đúng.—Rô-ma 14:1-4; Ga-la-ti 6:5.
She rescued survietvuevent.vnvors when Lexington was lost, part of the price for preservietvuevent.vnng the vietvuevent.vntal lines of communication to australia and New Zealand và stopping further Japanese expansion southward.
Nó đang vớt những người sống sót của chiếc Lexington khi nó bị mất, dòng giá cần trả cho vietvuevent.vnệc bảo toàn được tuyến đường lưu thông sản phẩm hải mạch máu đến nước australia và New Zealand cùng ngăn ngừa được sự bành trướng của Nhật bản về phía Nam.
Những gương đó nói nhở họ tại sao nghe lời thánh linh Đức Chúa Trời phán là điều tối quan liêu trọng.
Through its pages we can learn the answer to this vietvuevent.vntal question: What is God’s purpose for our earth và the humans who inhabit it?
Qua sách này, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi quan trọng: Đức Chúa Trời tất cả ý định gì so với trái khu đất và con người?
(1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where vietvuevent.vntal Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older men.
(1 Cô-rinh-tô 9:20-23) dù không lúc nào hòa giải về những hiệ tượng quan trọng của tởm Thánh, Phao-lô thấy rằng ông rất có thể nghe theo lời đề nghị của những trưởng lão.
Sách này bật mý vai trò quan trọng của con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su vào vietvuevent.vnệc hoàn thành ý định Ngài.
Which is exactly why a strong monarchy, the physical manifestation of God"s will on earth, is more vietvuevent.vntal now than ever.
Đó đó là lý vì chưng mà vấn đề một nền quân chủ bạo gan mẽ, biểu tượng vật hóa học tượng trưng cho ý của Chúa ví dụ nhất trên đời này, trở nên quan trọng hơn khi nào vietvuevent.vnệc
However, Māori still regard their allegiance lớn tribal groups as a vietvuevent.vntal part of their identity, và Māori kinship roles resemble those of other Polynesian peoples.

Xem thêm: System Recovery Options Là Gì, What Are The System Recovery Options In Windows


Tuy nhiên, fan Maori vẫn nhìn nhận lòng trung thành với các nhóm bộ tộc là một thành phần quan trọng trong phiên bản sắc của mình, với vai trò của quan hệ bọn họ hàng đối với người Maori tương tự như như các dân tộc Polynesia khác.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M