WASTED LÀ GÌ

  -  
Wasted time, money, etc. is time, money, etc. that is not used effectively because it does not produce the result you wanted:


Bạn đang xem: Wasted là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vietvuevent.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


*

a situation in which people are peaceful và agree with each other, or when things seem right or suitable together

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Trắc Nghiệm Mbti Là Gì ? Ứng Dụng Của Mbti Trong Quản Trị Doanh Nghiệp

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Recyclable Là Gì ? Nghĩa Của Từ Recyclable Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message