WEBSOCKET LÀ GÌ

  -  

socket là gì?

socket là gì? – Socket là một điểm cuối (end-point) của liên kết tiếp xúc hai chiều (two-way communication) giữa hai chương trình chạy xe trên mạng. Nghĩa là một trong socket được sử dụng để chất nhận được 1 process thủ thỉ với 1 process khác.

Bạn đang xem: Websocket là gì

Các lớp Socket được sử dụng để triển khai kết nối giữa client với server. Nó được ràng buộc với một cổng port (thể hiện là một trong con số cố gắng thể) để những tầng TCP (TCP Layer) hoàn toàn có thể định danh ứng dụng mà dữ liệu sẽ được gửi tới.

Socket sử dụng như thế nào?

Sau định nghĩa socket là gì? Thì mình sẽ trình làng đến tác dụng của socket, nó được vận dụng trong quy trình làm việc, nếu hoàn toàn có thể chạy những socket cùng một lúc nên quá trình của các bạn sẽ nhanh hơn, cải thiện hiệu suất có tác dụng việc.


*
*
*
*
*

Giao thức chuẩn chỉnh thông thường xuyên của WebSocket là ws:// , giao thức secure là wss:// . Chuẩn giao tiếp là String và cung cấp buffered arrays và blobs.

Các trực thuộc tính của WebSocket

THUỘC TÍNHMÔ TẢ
readyStateDiễn tả tâm trạng kết nối. Nó có các giá trị sau:Giá trị 0: liên kết vẫn chưa được thiết lập (WebSocket.CONNECTING)Giá trị 1: kết nối đã tùy chỉnh thiết lập và có thể giao tiếp (WebSocket.OPEN)Giá trị 2: kết nối đang qua handshake đóng góp (WebSocket.CLOSING)Giá trị 3: kết nối đã được đóng (WebSocket.CLOSED)
bufferedAmountBiểu diễn số byte của UTF-8 cơ mà đã được xếp sản phẩm bởi thực hiện phương thức send()

Ví dụ:

switch (socket.readyState) case WebSocket.CONNECTING: // vì chưng something break; case WebSocket.OPEN: // vì chưng something break; case WebSocket.CLOSING: // vì something break; case WebSocket.CLOSED: // do something break; default: // this never happens break;

Các sự khiếu nại WebSocket

SỰ KIỆNEVENT HANDLERMÔ TẢ
openonopenKhi một WebSocket chuyển sang tinh thần mở, “onopen” sẽ tiến hành gọi.

Xem thêm: Swift Code Là Gì Và Khi Nào Dùng Thông Tin Này? Swift Code Là Gì

messageonmessageKhi WebSocket nhận dữ liệu từ Server.
erroronerrorCó bất kỳ lỗi như thế nào trong giao tiếp.
closeoncloseKết nối được đóng. Phần nhiều sự khiếu nại được truyền mang đến “onclose” có cha tham số là “code”, “reason”, cùng “wasClean”.
Event handlers rất có thể được tạo thành ra bằng cách sử dụng phương thức addEventListener(). Ví dụ:

onopen

socket.onopen = function(event) // handle xuất hiện event;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("open", function(event) // handle mở cửa event);onmessagesocket.onmessage = function(event) var data = event.data; // process data as string, blob, or ArrayBuffer;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("message", function(event) var data = event.data; // process data as string, blob, or ArrayBuffer);onerrorsocket.onerror = function(event) // handle error event;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("error", function(event) // handle error event);onclosesocket.onclose = function(event) var code = event.code; var reason = event.reason; var wasClean = event.wasClean; // handle close event;Thực hiện nay handler onClose sự kiện áp dụng addEventListener()

socket.addEventListener("close", function(event) var code = event.code; var reason = event.reason; var wasClean = event.wasClean; // handle close event);

Các cách tiến hành của WebSocket

PHƯƠNG THỨCMÔ TẢ
send()send(data) gửi tài liệu tới server. Message data là string, ArrayBuffer, blob.

Xem thêm: Mitomtv – Kênh xem bóng đá trực tiếp mượt nhất năm 2022

close()Đóng kết nối đang tồn tại.

Ví dụ: