Wrong là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
wrong
*
wrongtính tự (wrong to vày something) không đúng chuẩn về đạo lý; sai; bậy bạ it is wrong to steal đánh cắp là bậy it is wrong to speak ill of one"s companion nói xấu các bạn là không tốt you were wrong khổng lồ take the oto without permission anh lấy xe mà không được phép là bậy he told me he had done nothing wrong hắn nói với tôi rằng hắn chẳng có tác dụng điều gì bậy bạ cả sai, không đúng, không chuẩn xác my watch is wrong đồng hồ đeo tay tôi sai he did the sum but got the wrong answer/got the answer wrong hắn làm bài bác tính cộng, tuy thế đáp số không đúng/trả lời sai her estimate of the cost was completely wrong cô ấy lượng giá sai hẳn sai; nhầm can you prove that I am wrong? anh có thể chứng minh là tôi sai không? that"s where you"re wrong đó là nơi mà anh nhầm you"re doing it the wrong way anh đang thao tác đó một cách sai lạc the police arrested the wrong man công an bắt nhầm tín đồ am I wrong in thinking that it"s getting cold? liệu tôi tất cả nhầm khi cho rằng trời đang lạnh dần? we came the wrong way/took a wrong turning công ty chúng tôi đi lạc đường/rẽ nhầm vị trí to take the wrong street đi nhầm đường to take the wrong train; lớn be on the wrong train đi nhầm tàu; ngồi nhầm tàu khổng lồ buy the wrong book download nhầm sách (không đúng sách phải mua) I"m afraid you got the wrong number tôi e rằng anh đang quay nhầm số you are wearing your jumper the wrong way round chị mặc áo len nhầm đằng trước ra ẩn dưới rồi he"s the wrong man for the job anh ta là fan không thích hợp với các bước they live on the wrong side of town chúng ta sống ở một nơi không cân xứng trong thành phố (wrong with somebody / something) không chạy, hỏng, không hoạt động tốt; không ổn, ko được như phải có What "s wrong with the engine? It"s making an awful noise Máy gồm gì trục sái thế? Nó đã kêu thanh lọc cọc there is something wrong with his eyes đôi mắt anh ta tất cả gì sai trái rồi what"s wrong with you? tất cả điều gì không ổn đến anh vậy? what"s wrong with telling the truth? nói sự thật thì tất cả gì đáng ngại khổng lồ have (get) hold of the wrong over of the stick bao gồm ý nghĩ trọn vẹn lầm; gồm cảm tưởng hoàn toàn lầm on the wrong foot (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò get (hold on) the wrong kết thúc of the stick (thông tục) phát âm lầm trọn vẹn điều fan khác nóiphó xuất phát từ một cách không nên trái, chệch hướng, lầm lẫn, với kết quả không đúng you guessed wrong anh đoán sai rồi he played the tune all wrong hắn đùa điệu hết cả to vày a sum wrong làm sai một bài bác tính lạc lớn lead someone wrong dẫn ai lạc mặt đường to get in wrong with someone (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét to lớn get someone in wrong tạo cho ai mất tín nhiệm; làm cho ai bị khinh ghét to go wrong mắc lỗi, sai lầm hỏng, không chạy, không làm việc đúng mực (máy móc) the television has gone wrong again cái ti vi lại bị lỗi rồi gặp gỡ rắc rối their marriage started lớn go wrong when he got a job abroad cuộc hôn nhân gia đình của họ bước đầu xấu đi khi anh ta có câu hỏi làm ở nước ngoài get somebody wrong (thông tục) thiếu hiểu biết nhiều ai; phát âm lầmdanh từ loại xấu, điều xấu, điều ko tốt, phương diện xấu to make wrong right khiến cho cái xấu thành xuất sắc to know right from wrong biết phân biệt đề xuất trái điều sai, điều quấy (về khía cạnh đạo đức); hành động sai, hành động quấy to put someone in the wrong đổ chiếc sai mang lại ai hành vi bất công, sự bất công; điều bất công they have done us a great wrong họ đang đối xử với shop chúng tôi rất bất công (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn sợ hãi to bởi vì somebody wrong làm cho hại ai in the wrong tất cả lỗi two wrongs don"t make a right (tục ngữ) chớ viện cớ bào chữangoại đụng từ làm điều gì xấu đối với ai; cư xử xấu, đối xử bất công với ai a wronged wife một người bà xã xấu xa chụp mũ, đổ giờ đồng hồ xấu (cho ai) you wrong me if you think I only did it for selfish reasons anh đổ tiếng xấu cho tôi nếu như anh cho rằng tôi làm điều đó chỉ vì chưng những lý do ích kỷ sai
*
/rɔɳ/ tính trường đoản cú xấu, ko tốt, tồi it is wrong to speak ill of one"s companion nói xấu các bạn là không giỏi trái, ngược in the wrong sense trái chiều, ngược the wrong side khía cạnh trái wrong side foremost ngược, trước ra sau wrong side out trái, trong ra bên ngoài wrong side up ngược, bên trên xuống dưới sai, không đúng, lầm; trái lý, không nên trái my watch is wrong đồng hồ tôi không đúng wrong use of a word sự cần sử dụng từ sai khổng lồ be wrong trái lý, không nên bất ổn there is something wrong with him anh ta tất cả điều gì bất ổn what"s wrong with that? được cả, không có gì không ổn nên không? !to be on the wrong side of forty (xem) side !to be in the wrong box (xem) box !to have (get) hold of the wrong end of the stick có ý nghĩ hoàn toàn lầm; tất cả cảm tưởng hoàn toàn lầm !on the wrong foot (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò phó tự sai, không đúng, ko đáng, bậy to vị a sum wrong làm sai một bài tính lạc lớn lead someone wrong dẫn ai lạc mặt đường !to get in wrong with someone (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét !to get someone in wrong tạo cho ai mất tín nhiệm; tạo nên ai bị thù ghét !to go wrong lạc đường, lầm mặt đường (kỹ thuật) hỏng, không chạy (máy) (thương nghiệp) không chạy, triển khai không xuất sắc (nghĩa bóng) trở phải xấu, hư đi (nghĩa bóng) sa ngã, lỡ lầm danh trường đoản cú điều xấu, điều ko tốt, khía cạnh xấu, dòng xấu khổng lồ make wrong right làm cho cái xấu thành xuất sắc khổng lồ know right from wrong biết phân biệt bắt buộc trái điều sai trái, điều bất công khổng lồ be in the wrong trái khổng lồ put someone in the wrong đổ chiếc sai mang lại ai (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn sợ hãi to vị somebody wrong có tác dụng hại ai ngoại cồn từ có tác dụng hại, làm thiệt sợ hãi (người nào) đối đãi bất công (với người nào) chụp mũ, gán mang lại những động cơ không xuất sắc