ZOMBIE LÀ GÌ

  -  
(in stories) a frightening creature that is a dead person who has been brought baông chồng to life, but without human qualities. Zombies are not able khổng lồ think & they are often shown as attacking & eating human beings:
a dead person who is believed, in some Caribbean religions, to lớn have been brought back to lớn life by magic
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự vietvuevent.vn.

Bạn đang xem: Zombie là gì

Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.

Xem thêm: Mã Giảm Giá Binomo


(in stories, movies, etc.) A zombie is a dead person brought bachồng to lớn life without the ability to speak or move sầu easily.

Xem thêm: Ngành Kinh Tế Ngoại Thương Là Gì, Kinh Tế Ngoại Thương


*

If two people get on lượt thích a house on fire, they lượt thích each other very much and become friends very quickly.

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語